SatanSatan (שָׂטָן, på standard hebraisk Satan, gresk latin Sátanas, arameisk שִׂטְנָא, som betyr «motstander») er en engel, demon eller en undergud i mange religioner. Satan spiller flere roller i Den hebraiske Bibelen (Det gamle testamente) og i Det nye testamente. I den hebraiske bibelen kan man lese at Satan tviler på menneskers ulastelighet mot Gud,[klargjør] og utsetter dem derfor for prøver, for eksempel prøven i Jobs bok. I Det nye testamente er Satan portrettert som en ond, opprørsk demon som er Guds og menneskehetens fiende.

Innhold

Navn og etymologi


Satan omtales i Bibelen som en frafallen engel. Hans egentlige navn omtales ikke, men han omtales ved titler som:

Lucifer er et navn som er knyttet til djevelen gjennom populærkulturen i nyere tid, under påvirkning fra John Milton.[trenger referanse] I noen skrifter i Talmud og Kabbalah er Satan noen ganger kalt Sammael.[trenger referanse] I noen jødiske verker står det at Sammael er en slags separat engel.[trenger referanse] Forskere innenfor angelologi[hvem?] og demonologi mener imidlertid at disse forskjellige navnene henviser til en rekke forskjellige engler.

I tillegg brukes følgende navn, som ikke er hentet fra Bibelen, men er folkelige betegnelser som særlig fremhever oppfatningen av Satan som en arketype eller personifikasjon av «det onde»:

Satan i islam


I islam er Iblīs (arabisk إبليس) (egennavn som vil tilsvare Satan eller Lucifer ved en oversettelse fra arabisk). Han nevnes ofte i Koranen ved navnet Shaitan, eller al-Shaitaan («djevel», «djevelen»). Iblis er nevnt elleve ganger, mens Shaitan, (som også betyr ondskap) er nevnt 87 ganger. Iblis har visse likhetstrekk med Lucifer i kristendommen, i og med at han ikke nødvendigvis er ond. Han skal ha avslått å bøye seg for Adam på Guds (Allahs) befaling, gjorde opprør mot Gud og ble derfor kastet ut av Himmelen. Noen grener av Islam[klargjør] anser Iblis for å være ærbar som følge av dette, fordi han bare ville bøye seg for Gud alene. Gud ga ham da oppgaven å sette menneskene på prøve, straffe onde mennesker, men også å hjelpe gode. Dette kan minne mye om noen framstillinger om Lucifer, som distinkt fra djevelen. Iblis kan etymologisk stamme fra Diabolos.[klargjør]

Bibelens beskrivelse av Satan


Bibelen beskriver Satan som en åndeskapning (Jobs bok 1 og 2). Siden han kalles «herskeren over de onde ånder» så er det tydeligvis mange andre onde åndeskapninger som følger ham.

Bibelen gir ikke inntrykk av at Satan ble skapt som en ond person, da Femte Mosebok 32:4 sier om Skaperen: «Han er Klippen, fullkomment er hans verk, rettferdige er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.» Satan ble sannsynligvis skapt som en god åndeskapning med en fri vilje, men at han senere utviklet et sterkt ønske om å bli tilbedt, i stedet for Gud. Jakobs brev 1:13-15 sier: «Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.» For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Den som blir fristet, lokkes og dras av sin egen lyst. Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.»

Siden Satan betyr «motstander» og Djevelen betyr «baktaleren», så er det sannsynlig at dette ikke er Satans opprinnelige navn, men at det er noe han har fått i ettertid. Bibelen sier ikke noe om Satans opprinnelige navn.

I Den hebraiske Bibelen (Det gamle testamente) oppfattes Satan bedre som en ond åndeskapning, enn det ondes personifikasjon. Han beskrives som en engel som jobber med å finne feil hos menneskene, og som har som hovedmål å motarbeide Gud og hans representanter på jorden.

Siden ordet Satan betyr «motstander» blir dette ordet også brukt i generell betydning om noen som står imot en annen:

I Esekiels bok 28:12-19 blir det beskrevet en klagesang over kongen av Tyrus. Mange mener at denne sangen har en parallell til Satan Djevelen:

«[...] Så sier Herren Gud: Du var fullkommenhetens segl, full av visdom og skjønnhet. Du bodde i Eden, Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener: rubin, topas og diamant, krysolitt, karneol og jade, safir, turkis og smaragd. Dine håndtrommer og smykker var innlagt med det fineste gull; de ble gjort i stand den dagen du ble skapt. Jeg gjorde deg til en strålende og vernende kjerub. Du var på det hellige gudefjell og vandret mellom funklende steiner. Fra den dagen du ble født, var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg. Din store handel førte med seg at du ble fylt av vold og begynte å synde. Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet og gjorde ende på deg, du vernende kjerub, mellom de funklende stjerner. Din skjønnhet gjorde deg hovmodig, og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom. Da kastet jeg deg til jorden og overgav deg til konger, så de kunne se på deg med skadefryd. Med all din skyld og din urett i handel vanhelliget du dine helligdommer. Så sendte jeg ild imot deg, og den gjorde ende på deg. Jeg lot deg bli til aske på jorden for øynene på alle som så deg. Alle blant folkene som kjente deg, grøsset ved synet av deg. Du er blitt til skrekk og gru, og borte er du for alltid.»

Det blir ofte tolket som at det var Satan, selv om han ikke blir nevnt ved navn, som talte gjennom en slange til Eva, og som overtalte henne til å gjøre opprør mot Gud. Bibelen kaller derfor Satan for «den gamle slangen» (Johannes' åpenbaring 12:9). For å nå sitt mål i å få folk til å vende seg bort fra Gud, benytter han ofte smarte metoder for å lure menneskene til å tro at de gjør det som er riktig, når de egentlig gjør det som er galt, noe Bibelen forklarer i Paulus' andre brev til korinterne 11:14,15 – «Det er ikke noe å undre seg over. For selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.»

Evangeliet etter Matteus 25:41 viser at Gud har til hensikt å tilintetgjøre Satan og hans engler, når Guds tid er inne til det: «Så skal han si til dem på venstre side: «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og hans engler.»

Satan i kunsten


I kristen tradisjon finnes ingen avbildninger av Djevelen, Satan eller Lucifer fra før 500-tallet, og først på 800-tallet ble fremstillinger av Satan vanlige. Senere forekom han nesten like ofte i kunsten som jomfru Maria eller Jesus Kristuskorset. Særlig ble Satan fremstilt i ferd med å bortvises av Kristus eller Sankt Mikael. Frem til 1000-tallet blev Satan avbildet i menneskeskikkelse. Først i 1100-tallet utviklet han dyriske trekk som hale og horn. Ofte hadde han også vinger, først av fjær slik som englene. Fra 1100-tallet fikk han flaggermusvinger i stedet. De glødende øynene, den krumme nesen og lansen eller gaffelen han bærer på, ble de faste attributtene hans. På slutten av 1200-tallet begynte man å latterliggjøre ham i prekensamlinger og på bilder. Spesielt innvirket den irske munken Tundals visjon på oppfatningen av djevleskikkelsen. Hos Dante i Den Guddommelige Komedie har Lucifer tre hoder, som en parodiTreenigheten. Den isnende vinden fra vingene hans står i motsetning til Den hellige ånd, som bringer varme og fellesskap. Det flyter blod, vann og tårer fra de forræderne som Lucifer tygger mellom kjevene sine, slik det fløt blod, vand og tårer fra Kristus på korset. Lucifer står til livet i is, slik Jesus stod til livet i Jordanelven da han ble døpt. Som Kristus bar all verdens synder, knuges Lucifer av vekten av den samme verden.[12]

I film og tv

Satan er framstilt eller blir nevnt i en rekke filmer, ikke minst i amerikanske underholdningsfilmer. Lista viser et utvalg.

Se også


Referanser


 1. ^ [1]
 2. ^ [2]
 3. ^ [3]
 4. ^ [4]
 5. ^ [5]
 6. ^ [6]
 7. ^ [7]
 8. ^ [8]
 9. ^ Lucifer er satt sammen av de to latinske ordene lux (lys, genitiv lucis) og ferre (bære, å bringe)
 10. ^ Oppslagsdordet «fanden» i Ordbog over det danske sprog (dansk etymologi og bruk 17700-1950)
 11. ^ Oppslagsordet «fan» i Svenska Akademins ordbok (svensk etymologi og bruk)
 12. ^ Trond Berg Eriksen: Reisen gjennom helvete (s. vi-vii), Universitetsforlaget, Oslo 1993, ISBN 82-00-21851-1Kategorier: Kristendom | Religion | Demoner | Matteusevangeliet | Andre korinterbrev | Johannes' åpenbaring | Andre krønikebok | Jobs bok | Jesajaboken


Dato: 16.01.2021 06:57:31 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke nowiki.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.