Peshtigo-brannenPeshtigo-brannen

Peshtigo-brannens utstrekning. Tykk linje = grensen Wisconsin-Michigan. Kilde: US Census, Ruhrfisch. Brannen herjet begge sider av Green Bay, men byen Green Bay innerst i bukten (lengst sør) ble skånet. En kilde[1] oppgir et betydelig større brannherjet område enn antydet her.
Sted:Peshtigo og et område på minst 4850 km² i Wisconsin og Michigan, USA.
Dato:8. oktober 1871
Sen kveld/natt
Antall døde:1200–2500
Motiv:Opphav i gamle branner med ukjent årsak

Peshtigo-brannen (The Great Peshtigo Fire) i 1871 var en skogbrann som utviklet seg til en ildstorm og ble en av de verste branner i fredstid noensinne. Den utslettet bl.a. Peshtigo og en rekke andre mindre byer og landsbyer i Wisconsin og Michigan, og den krevde antagelig flere dødsoffer (1200–2500) enn noen annen brann i USA før terrorangrepet i 2001. Brannen drepte 25-50 % av Peshtigos innbyggere foruten hundrevis av mennesker i omegnen og i andre småbyer. Andelen omkomne var ekstremt høy, desto mer tatt i betraktning at de var forberedt på brann og holdt brannvakt døgnet rundt, og at de hadde en elv hvor de kunne søke tilflukt.

Brannen rammet Peshtigo sent om kvelden 8. oktober 1871. Samtidig skjedde flere andre katastrofebranner: Den mest kjente, bybrannen i Chicago, brøt ut samme kveld. Michigan ble rammet av en rekke voldsomme skogbranner, og dagen etter ble Urbana sør for Chicago ødelagt av en bybrann.

Innhold

Ikke bare en naturkatastrofe


Skogbranner hører naturen til. De forekommer over alt hvor skogen utsettes for langvarig tørke og sterk vind. De kan utvikle seg til naturkatastrofer. En del planter er likevel avhengige av brann for å sette frø og spre seg. Men Peshtigo-brannens omfang og nesten ufattelige voldsomhet og omfang skyldtes også rovhogst med veldige mengder hogstavfall, foruten trehusbebyggelsen. Den var den verste og mest kjente blant det som i USA kalles «post-logging fires» (etterhogst-branner), hvorav flere krevde hundrevis av menneskeliv i perioden 1871-1918.

Peshtigo-brannen hadde antagelig sitt opphav i en del «gamle» skogbranner som blusset opp i den sterke vinden, og samlet seg i en ildstorm. Brannårsaken, og hvor og hvordan ildstormen oppstod, er likevel ukjent den dag i dag. Vi vet heller ikke om brannene lenger øst (f.eks. ved Manistee og Holland på østbredden av Lake Michigan) ble påvirket av Peshtigo-brannen.

Vi vet ikke engang tilnærmet hvor mange som omkom ved Peshtigo-brannen. Anslagene varierer mellom 1200 og 2500[2], hvorav trolig 500-800 i Peshtigo[3](til sammenligning omkom 250–300 ved brannen i Chicago). Hertil kom et ukjent antall mennesker som senere døde av forbrenninger, lungeskader, røykforgiftning osv. – eller som fikk forkortet livet pga. slike skader – dels i selve brannen, dels av røyken som lå over området i dager og uker før brannen. Vi vet heller ikke i hvilken grad senskader etter brannen førte til dødfødsler, aborter eller død i barselseng blant kvinner som selv overlevde. I dag vet vi langt mer om helseskadene som skyldes røyk og forurensninger fra store skogbranner – og de rammer også folk som bor langt fra brannstedet.

Peshtigo-brannen ødela et område på minst 4850 km² (Skogbrannen i Froland 9.-14. juni 2008, Norges største siden 2. verdenskrig, sved av ca. 30 km² til sammenligning). Den rammet særlig delstaten Wisconsin, hvor de aller fleste omkomne befant seg – i mindre grad også Michigan. Den utslettet tolv byer og en rekke landsbyer.

USA har opplevd minst én skogbrann som har herjet et større areal, og flere branner har gjort langt større materielle skader og ødelagt flere hus. Men ingen brann før terrorangrepet 11. september 2001 har krevd så mange menneskeliv. Og samtidig med Peshtigo-brannen (og Chicagos brann) ble store områder og en rekke byer og landsbyer ødelagt av voldsomme skogbranner forskjellige steder i Midtvesten, særlig i Michigan. Til sammen kan brannene i oktober 1871 ha krevd flere menneskeliv enn terrorangrepet.

Den glemte brannen


Peshtigo-brannen er kalt The Forgotten Fire (den glemte brannen) fordi den kom i skyggen av brannen i Chicago. Dette skyldtes nok dels at Peshtigo lå langt mer avsides, og at telegrafforbindelsene ble ødelagt – dels at brannen i Chicago rammet langt flere mennesker og forårsaket ca. 100 ganger så store materielle ødeleggelser.

Forløpet

Peshtigo-brannens forløp er bare delvis kjent. Mange detaljer – særlig om hvordan brannen oppstod og hvordan den forløp før den traff Peshtigo – vil vi aldri få vite. Opplysninger om brannen stammer dels fra øyenvitneskildringer, dels fra sporene etter brannen. Begge deler er samkjørt med samtidige observasjoner fra værstasjoner over hele USA. En slik brann påvirkes jo i høyeste grad av været – både vindretning og –styrke, nedbør (eller mangel på nedbør), temperaturer, luftfuktighet og ev. lynnedslag. I tillegg har forskerne brukt erfaringer fra senere og til dels bedre dokumenterte branner av lignende type. I det halve hundreåret etter Peshtigo-brannen ble nemlig Midtvesten – og Ontario-provinsen i Canada – rammet av mange slike voldsomme etterhogstbranner («postlogging fires»), flere ganger med hundrevis av omkomne.

I dagene før Peshtigo-brannen raste store præriebranner i Minnesota og Iowa. Disse forsynte Peshtigo-området med røyk og rykket raskt mot øst og nordøst, drevet frem av sterk vind. Hvorvidt den egentlige Peshtigo-brannen har opphav i disse brannene, er ikke kjent. På de fleste kartene er arnestedet plassert nær byen Green Bay, som imidlertid ble spart. Brannen skal så ifølge enkelte øyenvitner ha gjort et sprang over bukten, selv om den er minst 20 km bred. Iallfall ble begge sider av bukten voldsomt brannherjet. På østsiden ble f.eks. bosettingen Williamsonville utslettet så grundig at en senere hadde vanskelig for å finne igjen stedet.

I Peshtigo ble ildskjæret og brølet fra ildstormen sett og hørt senest ca. kl. 2030, mens brannen antagelig nådde byen litt før kl. 22. På vestsiden av bukten rykket brannen videre til Menominee River, som danner grensen mot Michigan. Den sprang over elven og døde ut et stykke lenger nord.

Referanser


Kilder

Kategorier: Skogbranner i USA | Wisconsins historie | Michigans historie | Hendelser i 1871 | 1871 i USA


Dato: 17.01.2021 07:07:23 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke nowiki.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.