NordenNorden
Norden
Pohjoismaat
Norðurlond
Norðurlöndin
Nunat Avannarliit
Davveriikkat
Nuorttarijkka

Hovedstad
Største byStockholm
Areal3 425 804 km²
Befolkning27 359 000 (2019)
Bef.tetthet7,99 innb./km²
Offisielle språk
ValutaDansk krone, islandsk krone, norsk krone, svensk krone, euro (DKK, ISK, NOK, SEK, EUR)
Nasjonaldag23. mars

Norden er et geografisk område som utgjøres av de nordeuropeiske landene Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. De danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte området Åland regnes også som tilhørende Norden. Disse områdene har til sammen over 26 millioner innbyggere og et areal på 3,5 millioner km². Befolkningstettheten er dermed 7,1 innb/km². Grønland utgjør alene ca. 62 % av arealet. Myntenhetene i de nordiske landene heter krone, med unntak av Finland som bruker euro.

Under Kalmarunionen fra 1397 til 1523 var hele Norden samlet i et tronfellesskap som forente de tre kongedømmene Danmark, Norge (med Island, Grønland og Færøyene), og Sverige (med Finland).

Foreningen Norden og Foreningene Nordens Forbund arbeider for å fremme vennskap, samarbeid og kunnskap om de enkelte lands språk, kultur og samfunnsliv i hele Norden. De nordiske landenes parlamenter har siden 1952 samarbeidet i Nordisk råd, og de nordiske regjeringene har siden 1971 samarbeidet i Nordisk ministerråd.

Den nordiske passunionen sikrer at statsborgere i de nordiske landene kan reise fritt over grensene i Norden uten å medbringe pass og bosette seg i hele Norden uten å måtte søke om oppholdstillatelse. Avtalen gjelder fortsatt, men er ikke lenger så enestående siden de nordiske landene også er med i Schengensamarbeidet som i praksis har erstattet passunionen i forhold til passkontroll og kontroll av andre reisedokumenter ved grensene mellom Schengenlandene. Når det gjelder arbeidstillatelse har de nordiske reglene blitt erstattet av EUs regler om fri bevegelse.

Evangelisk-luthersk kristendom er etter den protestantiske reformasjonen fra Romersk-katolsk kristendom den dominerende religionen i hele Norden.

# Flagg Land Folketall Areal [km²] Hovedstad Kilde
1 Sverige 9 747 355 449 964 Stockholm [3]
2 Danmark 5 659 715 43 094 København [4]
3 Finland 5 474 094 338 145 Helsingfors [5]
4 Norge 5 165 802 385 199 Oslo [6]
5 Island 325 671 103 000 Reykjavík [7]
6 Grønland1 56 749 2 166 086 Nuuk (Godthåb) [8]
7 Færøyene1 48 372 1 399 Tórshavn [9]
8 Åland2 28 354 1 580 Mariehamn [10]
Total 25 906 540 3 488 467
1Tilhører det danske riksfellesskap.
2Tilhører Finland.

Innhold

Internasjonalt samarbeid


De nordiske landene er medlemmer av Europarådet, FN, OECD, WTO, EØS-avtalen og del av Schengen-området. Norge, Danmark og Island er medlemmer av NATO.

  EFTA EU EØS Euro Schengen NATO Europarådet
Danmark  
Finland  
Island    
Norge    
Sverige    

Europeisk integrasjon

Utdypende artikkel: Europeisk integrasjon

Til tross for det tette samarbeidet i Nordisk råd og Nordisk ministerråd finnes betydelige forskjeller i landenes tilnærming til europeisk integrasjon. Danmark, Finland og Sverige er medlemmer av den europeiske union (EU), mens Norge og Island er medlemmer av det europeiske frihandelsforbund (EFTA). Alle landene er medlemmer av det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og del av Schengen-området. Norge og Island er med i Schengen-området gjennom en assosieringsavtale med EU.[11] Schengen, fri bevegelighet for arbeidstakere og direktivet om fri personbevegelighet har på mange måter "oppslukt" den nordiske passunionen og det fellesnordiske arbeidsmarkedet.

Det finnes ingen bestemmelse i Traktaten om Den europeiske union eller Traktaten om Den europeiske unions virkemåte som tar hensyn til det nordiske samarbeidet. Traktatene sier dog at internasjonale avtaler medlemsstatene har inngått før de blir medlemmer i unionen fortsetter å være gyldige, selv om de er i strid med unionsrettens bestemmelser. Enhver medlemsstat må likevel gjøre alle nødvendige tiltak for å så snart så mulig korrigere eventuelle motsigelser. Nordisk samarbeid kan derfor i praksis kun utformes i den grad den samsvarer med unionsretten.[12] I EØS-avtalen sier artikkel 21 at bestemmelsene i EØS-avtalen ikke skal være til hinder for samarbeid innen rammen av det nordiske samarbeidet i den utstrekning samarbeidet ikke svekker muligheten for at avtalen kan virke tilfredsstillende.[13]

Nordisk råd og Nordisk ministerråd arbeider aktivt med EU-spørsmål. Nordisk råd har siden september 2017 et kontor i Brüssel. Hensikten med Brüsselkontoret er å etablere kontakter mellom Nordisk råd og Europaparlamentet. Nordisk råds første representant i Brüssel er Matilda af Hällström.[14]

Samarbeid med de baltiske landene

De nordiske landene har gjennom organisasjonen Nordic-Baltic Eight (NB8) et regionalt samarbeid også med de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen. Estland spesielt har et nært bånd til Finland da finsk og estisk begge tilhører den finsk-ugriske språkgruppen, og nasjonene er beslektet på samme måte som de skandinaviske landene seg imellom. Estland er også på grunn av sin plassering nært Finland det landet som har hatt mest kontakt med Norden. Estlands tidligere president Toomas Hendrik Ilves mente også at Estland ville vært et nordisk land på lik linje med Finland, hadde det ikke vært for at Estland havnet under Sovjetunionen etter andre verdenskrig.[15]

Politisk kronologi


Århundre Norden
21 Danmark (EU) Island Færøyene Grønland Norge Sverige (EU) Åland (EU) Finland (EU)
20 Danmark Sverige Åland Finland
19 Danmark Sverige-Norge Storfyrstedømmet Finland
18 Danmark-Norge Sverige
17
16
15 Kalmarunionen
14 Danmark Norge Sverige
13
12 Den islandske fristat  
Folkeslag Dansker Islendinger¹ Færøyinger¹ Grønlendinger Nordmenn Svensker Ålendinger Finner
Minoriteter Tyskere Nordmenn/Dansker Samer/Kvener/Skogfinner Finner/Samer
/Jamter²
Finner Svensker/Samer

Se også


Referanser


Eksterne lenker

Kategorier: Norden | Subregioner | Nordisk samarbeid


Dato: 15.01.2021 08:48:02 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-by-sa-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke nowiki.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.