Liste over land etter innbyggertall


(Omdirigert fra Liste_over_verdens_stater_etter_befolkningsstørrelse)


Denne listen rangerer verdens verdensdeler, land og avhengige territorier etter samlet innbyggertall, primært etter FNs definisjoner og data. FN utgir regelmessig publikasjonen World Population Prospects med tilhørende database som anslår folketallet i verdens stater, underlagte og oversjøiske territorier, samt for større byer. Mens mange stater gjennomfører mer eller mindre regelmessige folketellinger, omfatter FNs anslag at folketallet fra et basisår framskrives med vekstscenariene «lav», «medium», «høy» eller «konstant» fertilitet for hvert land. Ved gjennomføring av folketellinger justeres basisdata, og FN støtter også spesialstudier for å bidra til å anslå folkemengden i stater som ikke gjennomfører jevnlige folketellinger.

Historiske data er et forskningsfelt for historisk demografi og økonomisk historie, hvor forskeren Angus Maddison har vært en internasjonal pioner i å gjenskape data for befolkning og verdiskaping i historisk kontekst, tilbake til år null. Hans beregninger er gjort med viktige basisår i 1820, 1850, 1870 og 1900.[1] Beregningene er gjort dels utfra historiske folketellinger og matrikler, dels ved demografiske anslag basert på fruktbarhet og dødelighet. Maddisons data er nedenfor anvendt for perioden fram til år 1900.

Tabellen angir Maddisons tallserier fram til 1900, og deretter FN-anslag for den totale befolkningen utfra vekstscenariet «medium fertilitet» for hvert land. Klikk på pilene under årstallene for å rangere landene etter innbyggertall for det året.

Nr. Land, befolkning [2]
Tall i tusen
1. juli
2017
1. juli
2015
2010 2000 1980 1950 1900[3][4] 1820[3] 1700[3] 1500[3]
- Verden 7 550 262 7 383 009 6 958 169 6 145 007 4 458 412 2 536 275 1 563 464 1 041 708 603 490 438 428
- Asia 4 504 428 4 419 898 4 194 425 3 730 371 2 642 489 1 404 062 873 324 710 400 401 800 283 800
1  Folkerepublikken Kina 1 409 517 1 397 029 1 359 755 1 283 199 993 877 554 419 400 000[5] 381 000 138 000 103 000
2  India 1 339 180 1 309 054 1 230 981 1 053 051 696 784 376 325 235 500 209 000 165 000 110 000
- Afrika 1 256 268 1 194 370 1 049 446 817 566 480 012 228 670 110 000 74 236 61 080 46 610
- Europa 742 074 740 814 737 164 727 201 694 207 549 375 304 638 169 485 100 260 70 768
- Latin-Amerika 645 593 632 381 597 562 525 795 364 284 168 918 64 606 21 591 12 050 17 500
-  EU 510 075 508 607
- Nord-Amerika 361 208 356 004 342 937 312 845 254 414 172 603 81 848 10 797 1 200 2 250
3  USA 324 459 319 929 308 641 281 983 229 763 158 804 76 391 9 981 1 000 2 000
4  Indonesia 263 991 258 162 242 524 211 540 147 490 69 543 45 100 17 927 13 100 10 700
5  Brasil 209 288 205 962 196 796 175 288 121 160 53 975 17 984 4 507 1 250 1 000
6  Pakistan 197 016 189 381 170 560 138 523 78 068 37 542 19 759[6] [7] [7] [7]
7  Nigeria 190 886 181 182 158 578 122 352 73 461 37 860 15 589[8]
8  Bangladesh 164 670 161 201 152 149 131 581 81 471 37 895 29 012[9] [7] [7] [7]
9  Russland 143 990 143 888 143 154 146 397 138 059 102 799 71 162
10  Mexico 129 163 125 891 117 319 101 720 69 361 28 013 13 607 6 587 4 500 7 500
11  Japan 127 484 127 975 128 552 127 534 117 827 82 802 44 103 31 000 27 000 15 400
12  Etiopia 104 957 99 873 87 703 66 537 35 265 18 128 11 901 3 154[10] 2 500[10] 2 000[10]
13  Filippinene 104 918 101 716 94 727 77 992 47 397 18 580 7 324 2 176
14  Egypt 97 553 93 770 84 108 69 906 44 099 20 713 10 186 4 194 4 500 4 000
15  Vietnam 95 541 93 572 88 473 80 286 54 373 24 810 19 000[11] 6 551
16  Tyskland 82 114 81 708 80 895 81 488 78 301 69 966 54 388 24 905 15 000 12 000
17  Tyrkia 80 745 78 271 72 327 63 240 43 976 21 408 14 000 10 074 8 400 6 300
18  Den demokratiske republikken Kongo 81 340 76 197 64 523 47 076 26 357 12 184 4 103
19  Iran 81 163 79 360 74 568 66 132 38 668 17 119 9 860 6 560 5 000 4 000
20  Thailand 69 038 68 658 67 209 62 958 47 385 20 710 7 320 4 665
21  Storbritannia 66 182 65 397 63 307 58 951 56 265 50 616 41 155 21 239 8 565 3 942
22  Frankrike 64 980 64 457 63 027 59 608 54 071 41 880 38 900 31 250 21 471 15 000
23  Italia 59 360 59 504 59 730 57 294 56 419 46 599 33 672 20 176 13 300 10 500
24  Tanzania 57 310 53 880 46 099 34 178 18 683 7 650 3 750[12]
25  Sør-Afrika 56 717 55 291 51 585 45 728 29 760 13 628 5 500[13] 1 550 1 000 600
26  Myanmar 53 371 52 404 50 156 46 095 33 370 17 152 10 174 3 506
27  Sør-Korea 50 982 50 594 49 553 47 386 38 050 19 211 9 896 9 395
28  Kenya 49 700 47 236 41 350 31 450 16 269 6 077 1 352
29  Colombia 49 066 48 229 45 918 40 404 27 738 12 341 4 604 1 206
30  Spania 46 354 46 398 46 789 40 904 37 797 28 070 18 566 12 203 8 770 6 800
31  Argentina 44 271 43 418 41 224 37 057 28 106 17 150 4 542 534
32  Ukraina 44 223 44 658 45 793 48 840 49 969 37 298 24 900
33  Uganda 43 883 40 145 33 915 24 039 12 550 5 158 1 800
34  Algerie 42 863 39 872 36 118 31 184 19 338 8 872 4 000 2 689 1 750 1 500
- Oceania 39 543 36 636 31 229 23 005 12 648 4 550 434 550 550
35  Sudan 40 533 38 648 34 386 27 251 14 507 5 734 2 800 5 156 4 400 4 000
36  Irak 38 275 3 611 30 763 23 565 13 653 5 719 2 060 1 093 1 000 1 000
37  Polen 38 171 38 265 38 323 38 550 35 535 24 824 24 750 10 426 6 000 4 000
38  Canada 36 624 3 595 34 169 30 736 24 537 13 733 5 457 816 200 250
39  Marokko 35 740 34 803 32 410 28 850 20 020 8 986 3 800 2 689 1 750 1 500
40  Afghanistan 35 530 3 373 28 803 20 094 13 248 7 752 5 100 3 280
41  Saudi-Arabia 32 938 31 557 27 426 20 764 9 741 3 121 2 500 2 091
42  Peru 32 165 31 377 29 374 25 915 17 359 7 728 3 000 1 317 1 300 4 000
43  Venezuela 31 977 31 155 29 028 24 488 15 344 5 482 2 445 718
44  Usbekistan 31 911 30 976 28 606 24 849 15 940 6 264 1 250[14]
45  Malaysia 31 624 30 723 28 112 23 186 13 798 6 110 2 232[15] 287
46  Angola 29 784 27 859 23 369 16 441 8 930 4 548 2 400
47  Mosambik 29 669 28 011 24 221 18 086 11 848 6 152 2 600 2 096 1 500 1 000
48  Nepal 29 305 28 656 27 023 23 741 14 902 8 483 5 283 3 881
49  Ghana 28 834 27 583 24 512 18 939 10 802 4 981 2 800
50  Jemen 28 250 26 916 23 607 17 875 8 120 4 402 3 000 2 593
51  Madagaskar 25 571 24 234 21 152 15 767 8 717 4 084 2 707 1 683 1 000 700
52  Nord-Korea 25 491 25 244 24 592 22 929 17 472 10 549 4 800 4 345
53  Australia 24 451 23 800 22 120 19 066 14 946 8 177 3 741 334 450 450
54  Elfenbenskysten 24 295 23 108 20 401 16 687 8 294 2 630 950
55  Kamerun 24 054 22 835 19 970 15 274 8 618 4 307 3 500
56  Taiwan 23 626 23 486 23 102 21 840 17 717 7 623 2 794 2 000
57  Niger 21 477 19 897 16 426 11 353 5 989 2 560 1 570
58  Sri Lanka 20 877 20 714 20 198 18 782 15 036 7 971 3 912 1 213
59  Romania 19 679 19 877 20 440 22 128 22 612 16 236 11 000 6 389 2 500 2 000
60  Burkina Faso 19 193 18 111 15 605 11 608 6 823 4 248 2 375
61  Malawi 18 622 17 574 15 167 11 376 6 163 2 954 850[16]
62  Mali 18 542 17 468 15 075 10 968 7 090 4 708
63  Syria 18 270 18 735 21 019 16 411 8 931 3 413 1 900 1 337
64  Kasakhstan 18 204 17 750 16 399 15 057 14 906 6 703 4 947
65  Chile 18 055 17 763 16 993 15 263 11 266 6 188 2 867 771
66  Zambia 17 094 16 101 13 850 10 531 5 889 2 310 770[17]
67  Nederland 17 036 16 938 16 683 15 926 14 148 10 042 5 142 2 333 1 900 950
68  Guatemala 16 914 16 252 14 630 11 651 7 283 3 115 1 046 595
69  Ecuador 16 625 16 144 14 935 12 629 7 976 3 470 1 271 500
70  Zimbabwe 16 530 15 777 14 086 12 222 7 164 2 747 734[18]
71  Kambodsja 16 005 15 518 14 309 12 152 6 692 4 433 2 900 2 090
72  Senegal 15 851 14 977 12 916 9 884 5 593 2 487 1 230
73  Tsjad 14 900 14 009 11 887 8 343 4 512 2 402 810
74  Somalia 14 743 13 908 12 053 9 011 6 359 2 264 700 1 000 950 800
75  Guinea 12 717 1 209 10 794 8 809 4 512 3 094
76  Sør-Sudan 12 576 11 882 10 067 6 701 4 705 2 583
77  Rwanda 12 208 11 630 10 247 8 026 5 141 2 186
78  Tunisia 11 532 11 274 10 640 9 699 6 368 3 605 1 890 875 800 800
79  Cuba 11 485 11 461 11 333 11 151 9 835 5 920 1 500 605
80  Belgia 11 429 11 288 10 939 10 282 9 869 8 638 6 719 3 434 2 000 1 400
81  Benin 11 176 10 576 9 199 6 866 3 717 2 255 570[19]
82  Hellas 11 160 11 218 11 446 11 142 9 635 7 669 4 962 2 312 1 500 1 000
83  Bolivia 11 052 10 725 9 918 8 340 5 590 3 090 1 500 1 100
84  Haiti 10 981 10 711 10 000 8 549 5 689 3 221 723
85  Burundi 10 864 10 199 8 767 6 401 4 117 2 309
86  Den dominikanske republikk 10 767 10 528 9 898 8 563 5 809 2 365 610 89
87  Tsjekkia 10 618 10 604 10 536 10 290 10 349 8 903 9 435
88  Portugal 10 330 10 418 10 652 10 355 9 805 8 417 5 404 3 297 2 000 1 000
90  Sverige 9 911 9 764 9 390 8 882 8 316 7 010 5 117 2 573 1 260 550
91  Aserbajdsjan 9 828 9 617 9 032 8 123 6 151 2 928 1 710
92  Ungarn 9 722 9 784 9 928 10 221 10 755 9 338 7 127 4 146 1 500 1 250
93  Jordan 9 702 9 159 7 182 5 103 2 374 481 340 217
94  Hviterussland 9 468 9 486 9 473 9 934 9 634 7 745
95  De forente arabiske emirater 9 400 9 154 8 271 3 155 1 042 70
96  Honduras 9 265 8 961 8 195 6 524 3 678 1 547 505[20] 135
97  Tadsjikistan 8 921 8 549 7 642 6 216 3 905 1 532
98  Serbia (inkl Kosovo) 8 791 8 851 9 030 9 488 8 908 6 732 2 650
99  Østerrike 8 735 8 679 8 410 8 069 7 610 6 936 5 973 3 369 2 500 2 000
100  Sveits 8 476 8 320 7 832 7 167 6 304 4 668 3 300 1 986 1 200 650
101  Israel 8 322 8 065 7 426 6 014 3 745 1 258
102  Papua Ny-Guinea 8 251 7 920 7 108 5 572 3 304 1 674 588[21]
103  Togo 7 798 7 417 6 503 4 970 2 721 1 395 920
104  Sierra Leone 7 557 7 237 6 459 4 564 3 365 2 041 1 000
105  Hongkong (Kina) 7 365 7 246 7 025 6 664 4 915 1 974 306 20
106  Bulgaria 7 085 7 177 7 405 7 998 8 879 7 251 4 000 2 187 1 250 800
107  Laos 6 858 6 664 6 246 5 329 3 258 1 683 1 200 470
108  Paraguay 6 811 6 639 6 210 5 303 3 181 1 473 636 143
109  El Salvador 6 378 6 312 6 165 5 868 4 581 2 200 1 116 248
110  Libya 6 375 6 235 6 169 5 356 3 219 1 125 538 500 500
111  Nicaragua 6 218 6 082 5 738 5 027 3 250 1 295 515 186
112  Libanon 6 082 5 851 4 337 3 235 2 605 1 335 600 332
113  Kirgisistan 6 045 5 865 5 422 4 921 3 611 1 740
114  Turkmenistan 5 758 5 565 5 087 4 516 2 877 1 211
115  Danmark 5 734 5 689 5 555 5 341 5 124 4 268 2 561 1 155 700 600
116  Singapore 5 709 5 535 5 074 3 914 2 412 1 022 215 30
117  Finland 5 523 5 503 5 366 5 188 4 788 4 008 2 646 1 169 400 300
118  Slovakia 5 448 5 439 5 404 5 399 4 997 3 437 2 783
119  Norge 5 305 5 200 4 886 4 499 4 086 3 265 2 230 970 500 300
120  Republikken Kongo 5 261 4 996 4 387 3 226 1 840 827 280
121  Eritrea 5 069 4 847 4 391 3 393 2 386 1 142 220
122  Palestina 4 921 4 663 4 067 3 223 1 509 932 650 332
123  Costa Rica 4 906 4 808 4 545 3 925 2 389 959 341 63
124  Irland 4 762 4 700 4 627 3 849 3 435 2 913 4 469 7 101 1 925 800
125  Liberia 4 732 4 500 3 948 2 885 1 888 930 664
126  New Zealand 4 706 4 615 4 370 3 859 3 147 1 908 807 100 100 100
127  Den sentralafrikanske republikk 4 659 4 546 4 449 3 755 2 280 1 327
128  Oman 4 636 4 200 3 041 2 268 1 154 456 400[22] 318
129  Mauritania 4 420 4 182 3 610 2 709 1 534 660 540
130  Kroatia 4 189 4 236 4 328 4 428 4 598 3 850
131  Kuwait 4 137 3 936 2 998 2 051 1 372 153 40
132  Panama 4 099 3 969 3 643 3 030 1 979 860 300 1
133  Moldova 4 051 4 066 4 084 4 201 4 010 2 341
134  Georgia 3 912 3 952 4 232 4 722 5 018 3 527
135  Puerto Rico (USA) 3 663 3 674 3 717 3 797 3 188 2 218 986 248
136  Bosnia-Hercegovina 3 507 3 536 3 722 3 767 4 180 2 661
137  Uruguay 3 457 3 432 3 374 3 321 2 916 2 239 943 55
138  Mongolia 3 076 2 977 2 713 2 397 1 690 780 700 619
139  Armenia 2 930 2 917 2 877 3 070 3 100 1 354 850
140  Albania 2 930 2 923 2 941 3 122 2 681 1 263 800 437 300 200
141  Jamaica 2 890 2 872 2 817 2 657 2 163 1 403 820 401
142  Litauen 2 890 2 932 3 124 3 502 3 431 2 567
143  Qatar 2 639 2 482 1 780 592 224 25 11
144  Namibia 2 534 2 426 2 173 1 899 1 013 485 210
145  Botswana 2 292 2 209 2 015 1 728 1 001 413 90
146  Lesotho 2 233 2 175 2 041 1 869 1 310 734 383[23]
147  Gambia 2 101 1 978 1 692 1 232 604 271 165
148  Nord-Makedonia 2 083 2 079 2 071 2 035 1 924 1 254
149  Slovenia 2 080 2 075 2 045 1 988 1 836 1 473
150  Gabon 2 025 1 930 1 640 1 231 729 473 240
151  Latvia 1 950 1 993 2 119 2 384 2 521 1 927
152  Guinea-Bissau 1 861 1 771 1 556 1 243 801 535 200
153  Kosovo
154  Bahrain 1 493 1 372 1 241 665 360 116 70
155 Gaza (Pal)
156  Trinidad og Tobago 1 369 1 360 1 328 1 268 1 085 646 320 60
157  Swaziland 1 367 1 319 1 203 1 061 603 273 90
158  Estland 1 310 1 315 1 332 1 399 1 474 1 101
159  Øst-Timor 1 296 1 241 1 110 872 588 433 300
160  Ekvatorial-Guinea 1 268 951 614 255 226
161  Mauritius 1 265 1 259 1 248 1 185 966 493 375
162  Kypros 1 180 1 161 1 113 943 685 494 240
163  Djibouti 957 927 851 718 359 62 50[24]
164  Fiji 906 892 860 811 635 289 125
165  Réunion (Fra) 877 863 831 737 509 248 178
166  Komorene 814 777 690 542 308 159 112
167  Bhutan 808 787 728 573 409 177 280
168  Guyana 778 769 747 753 780 407 300[25]
169  Montenegro 629 628 624 614 581 395 320
170  Macao (Kina) 623 601 537 428 238 196 80
171  Salomonøyene 611 587 528 413 231 90
172  Luxembourg 583 567 508 436 364 296 252
173  Surinam 563 553 526 472 363 215 86
174  Vest-Sahara (Okk) 553 526 480 314 151 14
175  Kapp Verde 546 533 502 435 287 178 140
176  Guadeloupe (Fra) 450 450 451 425 330 210 190
177  Maldivene 436 418 365 280 158 74 56
178  Malta 431 428 416 397 333 312 195
179  Brunei 429 418 389 333 194 48 22
180  Bahamas 395 387 361 298 211 79
181  Martinique (Fra) 385 286 395 387 325 222 185
182  Belize 375 359 322 247 144 69 45[26]
183  Island 335 330 320 280 228 143 82
184  Barbados 286 284 280 270 252 211 182
185  Fransk Polynesia (Fra) 283 278 268 237 152 60 30
186  Fransk Guyana (Fra) 283 269 234 163 67 25 24
187  Ny-Caledonia (Fra) 276 269 251 213 145 65 54
188  Vanuatu 276 265 236 185 116 48
189  Mayotte (Fra) 253 240 209 150 55 15
190  São Tomé og Príncipe 204 196 175 139 95 60 61
191  Samoa 196 194 186 175 156 82
192  Saint Lucia 179 177 173 157 118 83 50
193 Kanaløyene (UK) 165 164 160 149 128 102
194  Guam (USA) 164 162 159 155 104 60 12
195  Curaçao (Ned) 161 158 148 132 148 100
196  Kiribati 116 112 103 84 59 33
197  Saint Vincent og Grenadinene 110 109 109 108 101 67 49
198  Tonga 108 106 104 98 93 47 21
199  Grenada 108 107 105 102 89 77 70
200  Mikronesiaføderasjonen 106 104 104 107 73 32 15
201  Aruba (Ned) 105 104 102 91 60 38
202  De amerikanske Jomfruøyer (USA) 105 105 106 109 99 27
203  Antigua og Barbuda 102 100 95 84 73 46 35
204  Seychellene 95 94 91 81 66 36 22
205  Man (UK) 84 83 80 73 64 55 57
206  Jersey (UK) 99 97 98 88 76 55 54
207  Andorra 77 78 84 65 36 6 6
208  Dominica 74 73 71 70 75 51 32
209  Caymanøyene 62 60 56 42 16 6 5
210  Guernsey (UK) 67 66 42
211  Bermuda (UK) 61 62 64 64 57 37 20
212  Grønland 56 56 57 56 50 23 13
213  Amerikansk Samoa (USA) 56 56 56 58 32 19 6
214  Saint Kitts og Nevis 55 54 51 45 43 46 45
215  Nord-Marianene (USA) 55 55 54 69 17 7
216  Marshalløyene 53 53 52 52 31 13 15
217  Færøyene (Dan) 49 49 49 47 44 32 17
218  Saint-Martin (Ned) 40 39 33 32 13 1
219  Monaco 39 38 37 32 27 20 19
220  Liechtenstein 38 37 36 33 26 14 10
221  Turks- og Caicosøyene 35 34 31 19 8 5 5
222  Gibraltar (UK) 35 34 33 31 30 22 29
223  San Marino 33 33 31 27 21 13 11
224  De britiske Jomfruøyer (UK) 31 30 27 21 11 7 5
225  De nederlandske Antiller (Ned) 25 25 21 14 11 7 44
226  Palau 22 21 20 19 12 7 4
227  Cookøyene 17 17 19 18 18 15 6
228  Anguilla 15 15 14 11 7 5 5
229  Wallis og Futuna 12 12 13 15 11 7 6
230  Nauru 11 11 10 10 7 3
231  Tuvalu 11 11 11 9 8 5
232  Saint-Barthélemy 7 7 9 7 3 2 3
233  Saint-Pierre og Miquelon (Fra) 6 6 6 7 6 5 5
234  Montserrat 5 5 5 5 12 14 12
235  St. Helena (UK) 4 4 4 5 5 5 5
236  Falklandsøyene (UK) 3 3 3 3 2 2 2
237  Svalbard (Nor) 2 2 3 2 2 2
238  Niue 2 2 2 2 3 5 4
239  Norfolkøya (NZ) 2 2 2 2 2 4 9
240  Tokelau 1 1 1 2 2 2 1
241  Christmasøya (Aus) 2 1
242  Vatikanstaten 1 1 1 1 1 1
243  Kokosøyene (Aus) 0,2 1
244  Pitcairnøyene (UK) 0,08

Se også


Referanser


 1. ^ Angus Maddison , artikler og dataoversikt - Groningen Growth and Development Center. Besøkt 28. oktober 2017.
 2. ^ Total Population - Both Sexes - World Population Prospects, the 2017 Revision, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, juni 2017. Besøkt 24. oktober 2017.
 3. ^ a b c d Angus Maddison, Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2008 AD , fanen «Population» - Groningen Growth and Development Center. Besøkt 28. oktober 2017.
 4. ^ Enkelte data også fra: Population Statistics . Besøkt 24. oktober 2017.
 5. ^ Qing-Dynastiet, omfatter deler av Mongolia.
 6. ^ Pakistan - Population Statistics. Besøkt 26. oktober 2017.
 7. ^ a b c d e f Inngår i «India».
 8. ^ Nigeria - Population Statistics. Besøkt 26. oktober 2017.
 9. ^ Bangladesh - Population Statistics. Besøkt 26. oktober 2017.
 10. ^ a b c Inkluderer Eritrea.
 11. ^ Cochin-Kina, Tongking og Annam.
 12. ^ Tysk Øst-Afrika, Zanzibar.
 13. ^ Kapp-provinsen, Natal, Oranje-Fristaten, og Sør-Afrika-republikken.
 14. ^ Bukhara.
 15. ^ Sarawak, Malaya (UK), Nord-Borneo, og Straits Settlements.
 16. ^ Nyasaland (UK).
 17. ^ Nord-Rhodesia (UK).
 18. ^ Sør-Rhodesia (UK).
 19. ^ Dahomey (Fr).
 20. ^ Spansk Honduras (Sp).
 21. ^ Britisk Papua og Tysk Guinea.
 22. ^ Muskat og Oman.
 23. ^ Basutholand (UK).
 24. ^ Fransk Somaliland Fr).
 25. ^ Britisk Guyana (UK).
 26. ^ Britisk Honduras (UK).Kategorier: Lister over land


Dato: 16.01.2021 03:58:13 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-by-sa-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke nowiki.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.