IndustrialiseringIndustrialisering er betegnelsen på overgangen fra manuelt til automatisert og maskinelt arbeid i et samfunn. Utviklingen innen industriteknikken har endret industriens produksjon gjennom mekanisering- og automatiseringsprosesser, en teknikk- og teknologiprosess som drives frem gjennom endringer som kommer av ny kunnskap. Et eksempel på en slik endring er overgangen fra trekull til steinkull som gjorde at man kunne lage bedre stål, som igjen var med på å eskalere hele industrialiseringsprosessen.

Innhold

Starten


Industrialiseringen startet på 1700-tallet i Storbritannia med oppfinnelsen av dampmaskinen, og spredte seg raskt til andre europeiske land, samt USA. Industrialiseringen endret arbeidslivet og familielivet, miljøet og forholdet mellom samfunnsklassene. Klasseskillet mellom fabrikkeiere og arbeidere vokste frem, og tilstandene for arbeideren var dårlige, med mye utnyttelse, lave lønninger og farlig arbeidsmiljø.

Produksjonen av maskiner til landbruket førte til mer effektivt jordbruk, noe som frigjorde arbeidskraft som igjen ble brukt i den voksende fabrikkindustrien. Man brukte dampmaskiner til pumping av vann i gruver, som drivkraft til maskiner innen tekstilindustrien, og dampmaskinen ble brukt som drivkraft på skip. Raskt ble også lokomotivet oppfunnet, og jernbanen var et faktum.

Med de nye kommunikasjonsmidlene ble det åpnet for en ny era, Imperialismen, som førte til masse kolonisering utenfor Europa av europeiske land, spesielt Afrika, men også India. Nye handelsruter ble laget, og gamle ble effektivisert, og en ny verdenshandel ble opprettet.

Virkninger


Industrialiseringen førte til massiv miljøforurensning, enormt klasseskille, storbyslum og tettbebyggelser. men økte også forskjellen mellom de industrialiserte landene og utviklingsland.

Industrialiseringen i Norge


Fra Kristiania og Bergen spredte industrialiseringen seg til andre byer og landsdeler i Norge. Mot slutten av 1800-tallet vokste nye industrigrener fram. De store forandringene i landbruket på denne tiden blir kalt det store hamskiftet. Den økte effektiviseringen førte til avviklingen av husmannsystemet, og arbeidere i jordbruket søkte inn til byene for å ta arbeid på fabrikkene. Mange valgte å utvandre til USA. Norge fikk nye kommunikasjoner, den første jernbanestrekningen ble åpnet i 1854.

Industrialiseringen i Sovjetunionen


Russland fikk sin industrialisering via Femårsplanen som ble innført av Josef Stalin i 1929, kun to år etter han ble leder av unionen. Resultatet av dette var at jordbruket ble lagt over til kollektivbruk for effektivisering, og arbeidskraften som ble overflødig ble tvangsbeordret til å delta i industrialiseringen ved å arbeide på fabrikker. Man økte eksporten av landbruksprodukter enormt, selv om produksjonen gikk ned så mye som 30% enkelte steder. Dette førte til hungersnød i Nord-Kaukasus og Ukraina, og millioner døde som følge. Industrialiseringen i seg selv var forøvrig vellykket, og ble gjennomført på kun fire år, og ikke fem som planlagt.

Se også

Kategorier: Industri


Dato: 16.01.2021 04:30:04 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-by-sa-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke nowiki.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.