IUCNs rødlisteStær (eksempel)
Vitenskapelig(e)
navn
:
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758
Norsk(e) navn: stær,
stare
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Dyreriket
Rekke: Ryggstrengdyr
Klasse: Fugler
Orden: Spurvefugler
Familie: Stærfamilien
Slekt: Sturnus
IUCNs rødliste: [1][2]
ver 3.1

LC — Livskraftig

Norsk rødliste for arter: [3]

NT — Nær truet

Habitat: åpne landskap
Utbredelse: se kartet

IUCNs rødliste (egentlig Verdens naturvernunions rødliste for trua arter), også kjent som rødliste og internasjonal rødliste med mer, er den offisielle rødlisten over trua arter i verden. IUCNs rødliste er en internasjonal liste over verdens truede dyrearter og deres trusselbilde og konserveringsbehov, der hver art klassifiseres i henhold til populasjonens status, noe som blant annet medfører kategorisering etter bestemte forhåndsdefinerte kriterier.

Den internasjonale rødlista (som denne artikkelen omhandler) må ikke forveksles med Norsk rødliste for arter, selv om denne bygger på de samme kategorier og kriterier. Alle land tilsluttet IUCN skal ha sin egen rødliste for trua arter. Sistnevnte gjelder kun innenfor en nasjons geografiske grenser. En arts rødlistestatus kan derfor være forskjellig internasjonalt og nasjonalt. Eksempelvis blir ulvens rødlistestatus internasjonalt regnet som livskraftig (LC), mens den i norsk nasjonal rødliste står oppført som kritisk truet. Den internasjonale rødlista kan derfor hevdes å være summen av alle de nasjonale rødlistene og all annen informasjon IUCN har om en arts evne til å overleve, nå og for framtiden.

Innhold

Species Survival Commission (SSC)


Species Survival Commission (SSC) er et organ i Verdens naturvernunion (IUCN), et vitenskapelig nettverk av mer enn 10 000 frivillige eksperter, fordelt i mer enn 140 spesialistgrupper. SSCs oppgave er å føre tilsyn med all verdens arters tilstand og trusler, herunder også oppføring på IUCNs rødliste. SSCs spesialistgrupper jobber med bestemte grupper eller arter.

Nye vurderinger for oppføring på rødlista skjer i henhold til kategoriene og kriteriene i gjeldende versjon. Det gjelder også oppdateringer av vurderinger gjort i henhold til tidligere versjoner av lista.

Revisjonshistorikk


IUCN har utarbeidet kategorier og kriterier for rødlisting av trua arter siden 1963. Disse har gjennomgått flere større og mindre revideringer gjennom årene:

Den første rødlista for fugler kom alt i 1988, men den første fullstendige lista forelå først flere år senere. Den inneholdt 5 205 arter, som alle ble kategorisert i henhold til kriteriene i version 2.3: IUCN (1994). Det førte til at 25 prosent av alle pattedyr og 11 prosent av alle fugler på lista fikk status som truet, i en eller annen grad.[4] En oppdatering av rødlisten 12. september 2007 inneholdt 41 415 arter, hvorav 16 306 ble regnet som utryddelsestruet i en eller annen grad. Det var cirka 200 flere arter enn året før.

Alle tidligere revideringer er utdaterte med hensyn til nye klassifiseringer av arter, men forrige versjon kan allikevel fortsatt være i bruk på noen arter. Disse artene blir fortløpende oppdatert i henhold til gjeldende versjon, når artens status oppdateres av SSC.

IUCN rødlistekategorier og kriterier


Versjon 3.1 IUCN (2001)

Versjon 3.1 IUCN (2001) er gjeldende versjon av IUCNs rødliste, og som sådan tatt i bruk fra 2001.[4] Fram til denne revideringen kom gjaldt versjon 2.3.[4]

Versjon 2.3 IUCN (1994)

Versjon 2.3 IUCN (1994) er en tidligere versjon av IUCNs rødliste, som var i bruk i perioden 1994–2000.[4] Selv om denne versjonen ikke lenger er i bruk, er fortsatt mange arter klassifisert i henhold til denne versjonen.[4]

Årsaker til utrydding av arter


Mer enn 90 prosent av alle organismer som har levd på kloden vår er alt utryddet.[5] Når nye arter oppstår, for å passe inn i økologiske nisjer i konstant endring, dør gamle arter ut (i en naturlig prosess).[5]

Arter som havner på rødlista har som regel en negativ bestandsutvikling, men årsakene kan være mange. I de fleste tilfeller skyldes det tap eller fragmentering av habitatet, for eksempel gjennom avskoging eller at landområder tas i bruk til andre formål, eksempelvis som nye jordbruksarealer eller boligformål.[6] Andre årsaker er forurensning og klimaendringer. Også overbeskatning er et problem for mange arter, spesielt for arter som utnytes kommersielt.[4]

Arter som havner på rødlista blir kategorisert etter ulike kriterier og får en status, som over tid kan endre seg. Dette arbeidet ledes av SSC, gjennom spesialgrupper som jobber med spesielle grupper eller arter. Nedenfor finnes en grunnleggende oversikt over ulike kategorier som tildeles. Hver kategori kan dessuten tildeles en rekke ulike tilleggskoder av ulik betydning. Disse blir ikke videre presentert her, men det finnes en (engelsk) forklaring på IUCN rødlistes hjemmesider.[4]

Se også


Referanser


  1. ^ BirdLife International. 2004 Sturnus vulgaris . In: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 05 August 2007.
  2. ^ BirdLife International. 2016. Sturnus vulgaris . The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22710886A87847984. Downloaded on 07 August 2017.
  3. ^ Artsdatabanken (2007) Artsdatabanken. 8. mai 2007 Sturnus vulgaris . Arkivert 27. september 2007 hos Wayback Machine. Lenke lagt til 5. august 2007
  4. ^ a b c d e f g IUCN (2017) IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition (2012) . The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-1. <http://www.iucnredlist.org> Arkivert 27. juni 2014 hos Wayback Machine.. Downloaded on 7 August 2017.
  5. ^ a b NatGeo (udatert) Mass Extinctions . National Geographic, besøkt 2018-07-08
  6. ^ Crooks, K. R., Burdett, C. L., Theobald, D. M., King, S. R., Di Marco, M., Rondinini, C., & Boitani, L. (2017). Quantification of habitat fragmentation reveals extinction risk in terrestrial mammals. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(29), 7635-7640. https://doi.org/10.1073/pnas.1705769114

Eksterne lenker

Kategorier: IUCN


Dato: 17.01.2021 06:06:56 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke nowiki.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.