Hierarki


(Omdirigert fra Hierarkisk)


Hierarki betyr «rangordning». (gr. hierarkhia «høyere presteskap», nøye gradert system av geistlige embedsmenn). Hierarki finnes både i dyreverden og blant mennesker.

Det finnes to typer hierarki; makthierarki og systemhierarki.

Innhold

Makthierarki


Makthierarki er et system som bygger på «den sterkestes rett».

I dyreverden

Etter Darwins utviklingslære er makthierarkiet et viktig element i utvelgelsen av dyr, for at de som best tilpasset skal bringe rasen videre (oftes på norsk referert til "den sterkestes overlever", noe som er en misvisende oversettelse av originalen "survival of the fittest", dvs "den best egnede overlever"). De dyr som står nederst på rangstigen kommer sist til matfatet, og hannene får gjerne ikke anledning til å pare seg og derved bringe sine gener videre.
Slik rangordning er vanlig hos de fleste dyreslag – «hakkeorden».

I menneskeverden

Makthierarki er også velkjent blant mennesker. I et slikt menneskelig hierarki vil de som står lavest på rangstigen ha minst innflytelse på avgjørelsene. Mest utviklet er hierarkiet i offentlig forvaltning. Det aller klareste og mest omfattende finnes i forsvaret, der hver enkelt rang har en betegnelse og et helt klart definert ansvarsområde. Hver forsvarsgren er inndelt i 14 militære grader.

Systemhierarki


Systemhierarki er en klassifisering basert på likhetstrekk og/eller utviklingstrekk. Hensikten er å systematisere data. Det finnes flere former for systemhierarki, for eksempel innen geografi, astronomi, språk, kjemi, varehandel, industri o.a. Her på Wikipedia er kategoriene bygget opp etter et hierarkisk mønster. Et par andre eksempler:

Innen informasjonsteknologi

Hierarkimodellen brukes for eks. innen lagring av data. Datastrukturer blir i stadig større grad lagret som XML som følger en streng hierarkisk modell. De fleste moderne programmeringsspråk har også en innebygget hierarkisk oppbygning av et hovedprogram som består av mange underliggende funksjoner eller subrutiner.

Innen dyre- og planteverden

Carl von Linné er kjent som den moderne taksonomiens far. Han delte planter og dyr inn i grupper og undergrupper etter et hierarkisk mønster. Hvert ledd i hierarkiet, helt ned til arter og underarter, fikk en latinsk betegnelse.
Kategorier: Styreformer | Informatikk | Programmering | Struktur


Dato: 16.01.2021 05:32:23 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-by-sa-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke nowiki.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.