HealingHealing (engelsk, «å hele eller helbrede») er en alternativ behandlingsmetode, der man gjennom påstått «overnaturlige» evner og metoder behandler sykdommer. Begrepet brukes også av enkelte kristne grupper som hevder at sykdommer kan helbredes gjennom bønn og håndspåleggelse. Healing utføres ofte gjennom at healeren holder hendene på eller nær den som skal helbredes, man kan også utføres på avstand.

Innhold

Prinsipp


Healing bygger i mange tilfeller på antakelsen om at ubearbeidete tanker, følelser, spenninger og konflikter kan føre til sykdom. Symptomer på sykdom forstås som signaler fra kroppen om at noe er i ubalanse og at det finnes blokkeringer som hindrer det som oppfattes som kroppens livsenergi, i å strømme fritt.

Healing er en gammel behandlingsform, og utøverne arbeider på ulike måter, og med noe ulikt teoretisk grunnlag. De fleste healere arbeider i og med det som antas å være klientens «energifelt», og forsøker å fjerne såkalte blokkeringer ved overføring av energi, slik at klientens kropp kan helbrede seg selv.

Forskning på effekten av healing


Det er gjennomført en del forskning på healing. Kvaliteten på forskningen er variabel, særlig når det gjelder reell blinding. Det finnes derfor lite dokumentasjon på hvorvidt healing har effekt eller ikke.

I NOU 1998:21, om alternativ medisin, også kalt Aarbakke-utvalgets innstilling, er det gjort en effektvurdering av alternativmedisinske behandlingsformer, herunder healing. Utvalget uttalte:

«Det finnes flere studier som viser signifikant effekt av så vel fjernhealing som healing ved berøring ved ulike tilstander. En rekke forsøk viser effekter av healing på enzymer, planter, gjærsopp, kreftceller og mus. Enkelte av disse forsøkene er gjentatt flere ganger og synes å dokumentere en positiv effekt utover kontrollgruppene. Det er gjort mer enn 160 studier på mennesker og cirka to tredjedeler av disse viser positive effekter utover placebo. Noen studier er usikre i det designet er dårlig og/eller det ikke har vært mulige å komme frem til originalartiklene. Andre er godt gjennomført og publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter. Utvalgets konklusjon er derfor at en effekt av healing ikke kan avvises. Metoden må anses som kanskje effektiv, men det er ikke mulig å si noe om effekten på enkelte sykdommer eller sykdomsgrupper.»

En nyere metaanalyse antyder at healing kan ha beskjeden effekt i forbindelse med smertelindring, men at forskningsmaterialet fortsatt er for mangelfullt til å trekke konklusjoner.[1] En annen metastudie på healing av akutte sår viste at de studier som er gjennomført har for store svakheter til å kunne konkludere med effekt.[2] Religionshistoriker Asbjørn Dyrendal uttalte til Dagbladet i 2009 at jo bedre blindingen av studiene på healing blir, jo mindre effekt kan man påvise.[3]

Referanser


Litteratur


Eksterne lenker

Kategorier: Alternativ behandling


Dato: 17.01.2021 05:32:32 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke nowiki.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.