Brunstad Christian ChurchBrunstad Christian Church
Brunstad Kristelige Menighet
Grunnlagt17. Mai 1898
GrunnleggerJohan Oscar Smith
Hvor65 land
BekjennelseskrifterBibelen
Andre skrifterJohan Oscar Smiths etterlatte brev
Org.nummer979 961 073
Nettstedhttp://www.bcc.no

Brunstad Christian Church (forkortet BCC), tidligere kjent som Den Kristelige Menighet (DKM), ofte kalt «Smiths venner» og lokalt i Norge Brunstad Kristelige Menighet, er et verdensomspennende kristent trossamfunn og en dissentermenighet som ble grunnlagt av lekpredikanten Johan Oscar Smith tidlig på 1900-tallet i Vestfold. I dag har samfunnet virksomhet i over 65 land på alle kontinenter.[1] Menigheten hadde 8513 tilskuddstellende medlemmer i Norge i 2019.[2] Navnet Brunstad Christian Church (BCC) benyttes både om det verdensomspennende, uorganiserte trossamfunnet med dets globale misjonsvirksomhet, og om trossamfunnets norske virksomhet, som organisert som en allmennyttig norsk-registrert forening.

Forsamlingen har sin opprinnelse i den samme karismatiske tradisjonen som pinsebevegelsen, men skiller seg fra denne på flere måter. Brunstad Christian Church er det eneste internasjonale trossamfunnet som har utspring i Norge. Menigheten fikk sitt uoffisielle navn, Smiths venner, etter grunnleggeren Johan O. Smith. I dag har BCC organisert seg med uoffisielt medlemsregister. Det antas at det internasjonalt er 35 000 personer som bekjenner seg som medlemmer av trossamfunnet.[3]

Innhold

Historie


Johan Oscar Smith (18711943), som var underoffiser i Marinen, er grunnleggeren av dagens frikirke som i dag heter Brunstad Christian Church (BCC). Han ble født i Fredrikstad og vokste opp i et kristent hjem. Som femtenåring dro han til sjøs, og to år senere, i en alder av 17, begynte han i Marinen hvor han arbeidet i mer enn 40 år. I 1898, da han var 26 år gammel, omvendte han seg ombord på monitoren «Thor» og kom fram til det som dannet grunnlaget for Smiths venners doktrine i dag. Han ville imidlertid ikke knytte sitt navn opp mot forsamlingen. Det var et trosfellesskap. Dette ble begynnelsen på dagens Brunstad Christian Church.

Smith uttalte selv på sin 70-årsdag at hans livsoppgave var å føre mennesker til et personlig liv med Kristus, og at han derfor ikke var opptatt av å ha en forsamling med flest mulig mennesker, men heller ville lede den enkelte inn i et liv som disippel.[4]

Menigheten var innledningsvis kun en vennekrets som samlet seg rundt det eksisterende frikirkelige miljøet.[5] En av de første av «vennene» var Theodor Ellefsen.[6] Senere kom flere med, blant annet Smiths bror Aksel Smith, som var tannlege, og som Johan Oscar brevvekslet med så lenge Aksel levde. Disse brevene, samt brev han sendte til Elias Aslaksen i løpet av sitt liv, er samlet i bokserien Johan O. Smiths samlede skrifter. Smith seilte i en årrekke i Marinen (og i fiskerioppsyn), noe som ga ham mulighet til å skaffe seg venner langs hele kysten, fra Oslofjorden til Mehamn og Vardø.

En annen viktig person var Elias Aslaksen (18881976), som også hadde sin bakgrunn i Marinen, og som møtte Smith i 1908. Aslaksen hadde stor betydning for menighetens utbredelse. Elias Aslaksen var vennenes leder etter Smiths død i 1943 og frem til sin død i 1976. Han søkte avskjed fra marinen rundt 1909, og fikk denne innvilget. I 1914 ble han innkalt til nøytralitetsvakt og seilte hele første verdenskrig.

Utviklingen

BCC spredde seg i begynnelsen langs kysten av Norge på grunn av Johan O. Smith og Elias Aslaksens virke i Marinen. Det ble etablert kontakter i blant annet Brevik, Fredrikstad , Kristiansand, Stavanger, Stord, Bergen, Måløy, Molde og Finnmark.[1] Også flere steder i innlandet og i Norges hovedstad, Oslo, ble det forsamlinger på begynnelsen av 1900-tallet.

Allerede i forsamlingens spede begynnelse så man behovet for å kunne samles på et felles sted. I 1922 ble det bygget lokale i Horten med plass til 250 personer. Fra 1931 ble det arrangert sommerstevner på Nesbyen inntil man i 1956 kjøpte eiendommen på Brunstad.[7] Fra rundt 1950 begynte det også å komme deltakere utenfor Skandinavia til stevnene.

Forsamlingen vokste langsomt og så sent som rundt 1950 var det fortsatt bare drøyt 1 000 medlemmer i Norge og Danmark.[8] Menigheten var ikke registrert som trossamfunn, men senere har menigheten organisert seg med uoffisielt medlemsregister.

De første forsamlingene utenfor Norge var i Danmark og Sverige, hvor BCC drev misjon i 1930-årene. Forsamlingene har så spredt seg til de fleste land i Europa.

Brunstad Christian Church har drevet enkel misjon i USA siden mellomkrigstiden,[1] men det ble ingen forsamlinger der før på 1960-tallet. I Amerika har BCC i dag to større stevnesteder. Utbredelsen i Canada og Sør-Amerika startet ikke før på midten av 1970-tallet, hvor det ble etablert forsamlinger i flere av de søramerikanske landene.

Utbredelsen i Afrika startet på 1970-tallet, men forsamlinger kom ikke før på 1980-tallet, spesielt i land som Egypt, Kenya, Kamerun, Uganda, Etiopia og Eritrea. Etter apartheids fall har også BCC hatt større vekst i Sør-Afrika.

Brunstad Christian Church har misjonert i de østeuropeiske landene i lang tid, også før jernteppet falt. Det finnes nå forsamlinger i de fleste østeuropeiske land. Ved siden av dette har også Smiths venner tre menigheter i Australia og en rekke menigheter i Asia, blant annet Kina, Singapore og India. De arrangerer nå også årlige stevner i Israel.[9]

Ledelse og organisasjon

Johan Oscar Smith var menighetens leder fra begynnelsen og frem til sin død i 1943. Fra hans død og frem til 1976 ble forsamlingen ledet av Elias Aslaksen. Etter ham var det Sigurd Bratlie og Smiths sønn Aksel J. Smith som hadde den åndelige ledelsen. I starten av 1990-årene ble den åndelige ledelsen overgitt til Kåre Johan Smith.

De første årene var forsamlingen ikke registrert, men da det etter hvert ble behov for å eie egne lokaler ble det etablert egne juridiske enheter for menighetene på de forskjellige stedene i Norge.[10][11] Da stevnestedet Brunstad ble kjøpt i 1956 var det Den Kristelige Menighet på Brunstad som skjøtet ble registrert på.[12] Internt i trossamfunnet brukte man imidlertid ikke dette navnet, det ble omtalt som «menigheten».[13] I media og på folkemunne var det i hovedsak betegnelsen «Smiths venner» som ble benyttet, uten at dette har vært trossamfunnets navn.[14]

I 2003 ble Den Kristelige Menighet formelt registrert som tros- og livssynssamfunn hos Fylkesmann i Vestfold og Telemark med rett til statlig tilskudd.[15] Før dette hadde organisasjonen allerede fått offentlig støtte i form av arealtilskudd og fritak fra merverdiavgift.[16]

Brunstad

Utdypende artikkel: Oslofjord Convention Center

BCC kjøpte eiendommen på Brunstad i Stokke i Vestfold 1956. Senteret har siden da vært BCCs internasjonale samlested. I 2002 opprettet BCC Brunstadstiftelsen, for å skille mellom trossamfunnet og forvaltningen av eiendomsmassen. BCC eier i dag ikke noe på Brunstad, men leier konferanseanlegget til sine internasjonale stevner. Det arrangeres stevner hvor opptil 11 000 mennesker fra over 40 forskjellige land samles, samt at møtene blir satellittsendt til medlemmer i flere kontinenter.

Brunstad Christian Church i media

Brunstad Christian Church var forholdsvis anonyme i media inntil 1978, da lederen Sigurd Bratlie ble fengslet i Bagdad. Både Utenriksdepartementet og Kong Olav engasjerte seg sterkt for hans løslatelse. UD-ansatte Yvonne Huslid, som spilte en sentral rolle i løslatelsessaken, har fått en plass oppkalt etter seg på Brunstad. Historien om Sigurd Bratlies fengsling i Bagdad ble senere til en roman skrevet av forfatteren Kjell Arne Bratli ved navn Oppdrag Bagdad.

I forbindelse med utbyggingen av Brunstad i årene 2003–2005 fikk de mye oppmerksomhet i media, spesielt etter at BCC (via Brunstad) kjøpte eiendommen Østre Bolærne fra Forsvaret i 2004. Etter mye offentlig debatt ble kjøpet omgjort og Vestfold fylkeskommune overtok eiendommen. Debatten gjaldt både spørsmålet om kommersiell avhending av forsvarets eiendommer generelt, og skepsis til hvorvidt BCCs eierskap ville bidra til å innskrenke allemannsretten og allmennhetens adgang til øya. BCC/Brunstad fikk tildelt en eiendom på Syningen i Hallingdal som erstatning.[17]

I 2019 undersøkte det amerikanske magasinet The New Yorker selskapet Psy-Group som bestod av tidligere agenter fra Mossad. Selskapet hadde spesialisert seg på internasjonale påvirkningsoperasjoner og Brunstad Christian Church var på listen over dem selskapet hadde blitt hyret for å sverte.[18] Oppdraget var bestilt fra Amsterdam. En journalist i den norske avisen Tønsbergs Blad ble forledet til å samarbeide med Psy-Group i den tro at det var en journalistkollega han kommuniserte med.[19]

Teologi


Brunstad Christian Church fremholder at de har sin basis i Det nye testamente, tror at Bibelen er Guds ord, og at de utover det grunnlaget ikke har noen lære. Grunnleggende i deres tro er troen på Jesus som Guds sønn, Den hellige ånd, syndenes forlatelse, dåpen og nattverden.[20]

Deler av BCCs grunnsyn faller sammen med tradisjonell, konservativ, kristen teologi. Bibelen anses som «Guds Ord» i full forstand, en ufeilbarlig bok som i sin helhet er inspirert («innblest») av Gud.[21] Man oppfatter Første Moseboks «urhistorie» med fortellingene om Adam og Eva, Noah, Babels tårn og så videre som virkelige, historiske hendelser.[20] Utover Bibelen er det utgitt en del bøker og skrifter som er skrevet av sentrale personer i bevegelsen, men disse har ikke samme status som Bibelen.[20] Den mest sentrale egenpublikasjonen er Johan Oscar Smiths etterlatte brev, en samling brev som grunnleggeren Johan O. Smith skrev, de fleste til broren Aksel Smith og resten i all hovedsak til Elias Aslaksen eller Smiths familie. I 2019 ble samlingen av brev og skrifter fra Johan O. Smith utgitt på nytt, i uredigert form, i samlingen Johan O. Smiths samlede skrifter.[22]

BCC praktiserer troendes dåp ved fullstendig nedsenkning i vann.[20] Konfirmasjon eksisterer ikke som rituale, men de fleste lokalmenigheter har en form for trosopplæring som kan sees i parallell til kirkelig konfirmasjon. Denne kalles i de fleste menigheter for «bibelundervisning». I store menigheter går ungdom til bibelundervisning mens de går i 9. eller 10. klassetrinn.[23]

BCC tror at Jesus ble født som et vanlig menneske (som «Adam etter fallet»)[20] og hadde en egenvilje som sto Guds vilje imot som alle andre mennesker.[24] Likevel gjorde han aldri synd, og var derfor ikke syndig.[25] Ved at Jesus alltid valgte Guds vilje fremfor sin egen, fikk han del i guddommelig natur[26] («oppnådde hele Kristi fylde»[27]). At han sto opp igjen fra det døde er beviset for at han aldri syndet. Å følge Jesus i denne utviklingen er en viktig del av BCCs doktrine.[28]

Elias Aslaksen beskriver den kristnes liv i Kristus åpenbart i kjød:

Den Hellige Ånd skal minne og veilede oss på veien som Jesu disipler. Ved lydighet mot det Ånden forteller oss skjer det en indre forvandling. I dette lyset fra Guds ord og Den Hellige Ånd ser vi mer og mer de sidene ved vår egenvilje og naturlige tendenser som strider mot Guds vilje. Når vi er enige og erkjenner det som Den Hellige Ånd påpeker, skjer det ved hjelp av Ånden en renselse fra denne synden. Slik blir livet en vandring i større og større erkjennelse og rensning. Denne indre forvandlingen er det som Bibelen kaller helliggjørelse.

BCC har tradisjonelt ikke hatt teologisk samarbeid med andre trossamfunn. Likevel hevder Ph.D. Lowell D. Streiker at BCC ikke mener at de er de eneste med den sanne lære, og at alle har mulighet til å bli frelst.

Tror de at det ikke er noen frelse utenom deres gruppe? Definitivt ikke. Tror de at de som har vært medlemmer av gruppen, men av en eller annen grunn har forlatt gruppen, har forspilt sin frelse? Jeg har ikke funnet noen beviser på at det er sant.[29]
– Lowell D. Streiker, Ph.D.

En analyse av Geir Lie, «Kristologien i Brunstad Christian Church: en misforstått impuls fra Keswickbevegelsen?», peker på at BCCs teologi kan være inspirert av den katolske mystikeren Madame Guyón.[30] Deler av Brunstad Christian Churchs forståelse av frelsesprosessen sammenfaller også med katolisismen, men deres oppfatning av Jesu inkarnasjon og liv på jorden skiller seg både fra katolisisme og tradisjonell protestantisme. Her finnes imidlertid større likheter med kenotismen som ikke aksepterer at Jesus var både guddommelig og menneskelig mens han levde på jorden.

Menighetsliv


Møter og samlinger

Lokalmenighetene har ordinære møter gjerne flere ganger i uken.[31] I tillegg er det ungdomsmøte for ungdommen og søndagsskole for barna. Utover det forekommer bibelstudier, bønnemøter, aktivitetsklubber, musikktrening og diverse sportsaktiviteter, samt dugnad til inntekt for lokale prosjekter, turer, ungdomsprosjekter eller sentrale misjonsprosjekter.

Det organiseres regelmessige stevner på Oslofjord Convention Center. I tillegg arrangerer lokale menigheter stevner i forskjellige land. Brunstad Christian Church holder sine møter ofte i moderne, men enkle lokaliteter, uten fokus på religiøs utsmykning.[32] I nyere tid er det en trend at man heller bygger «aktivitetssentra» enn «møtelokaler», med fokus først og fremst på å tilrettelegge for barna og ungdommens aktiviteter.

De ordinære møtene har samme kjennetegn. BCC tror på Den hellige ånds virkninger i hvert enkelt medlem, også på møtene[33], og gir derfor frihet for en hver som ønsker å delta med det de har på hjertet. I løpet av et møte kan ofte mellom 20 og 40 personer på en eller annen måte ha deltatt, enten med tale, sang eller vitnesbyrd.[34]

Barn og ungdom

Brunstad Christian Church tror på Bibelens ord om at «barn er gave fra Herren»[35] , og selv om det ikke gis noe føringer for familieplanlegging er de store barneflokkene tidvis et fremtredende trekk ved bevegelsen. Medlemmer av BCC velger selv ektefelle, familiestørrelse, engasjement, hushold, hvordan de tar seg ut, underholdning og så videre.[36]

Internasjonale aktiviteter. I forbindelse med det årlige internasjonale sommerstevnet, holdes det også et eget stevne for barn. Dette stevnet har færre og kortere møter tilpasset barna, og mer fokus på barneaktiviteter, musikaler, show, konkurranser, sang og leker. Det er et stort engasjement for flere av BCCs lokalmenigheter å forberede innholdet til disse stevnene hvert år. Det holdes internasjonale konkurranser for barn og ungdom innen både sang, musikk og film der det kåres og premieres vinnere. I forbindelse med sommerstevnene på Brunstad har det også vært arrangert konkurranser som setter fysikk, samarbeid og taktikk i fokus, blant disse Outdoor Challenge[37] og Brunstad's Strongest. Brunstad-TV[38] har mange barneprogrammer, der det i hovedsak er barn og ungdom som både produserer og deltar.

Lokale aktiviteter. Barn og ungdom i BCC deltar i samfunnet som barn ellers, med aktiviteter på skole, i idrettslag, sportsklubber, korps, hobbyer etc. Det er ingen retningslinjer som styrer dette engasjementet. De fleste lokalmenigheter driver i tillegg organiserte aktiviteter for barn og ungdom, eksempelvis innenfor idrett, sang og musikk, friluftsliv og multimedia. I Norge er noe av dette arbeidet organisert gjennom paraplyorganisasjonen Aktivitetsklubben som også mottar statlig støtte som ideell organisasjon. Dette er ofte ukentlige aktiviteter som har forskjellig karakter, alt ettersom hvilken kompetanse eller ressurser som eksisterer i den enkelte lokalmenighet og på hvert enkelt sted.

Kvinner og BCC

BCC mener begge kjønn er likeverdige overfor Gud.

Kåre J. Smith mener i sin bok at Johan Oscar Smith var kontroversiell og forut for sin tid når det gjaldt kvinners rettigheter både i kirke og frimenigheter.[39] Han var en motstander av undertrykkelse, samme hva slags form denne tok, og så derfor med sorg på hvordan kvinner ble undertrykt, både i kristelige kretser og i samfunnet ellers.[40] Det var på denne tiden en vanlig holdning at kvinnene skulle tie på møtene, men Smith fant ingen støtte for dette i «Guds Ord». Han skriver i et brev til Elias Aslaksen 16. januar 1916 blant annet «Det vil bli meget trykkende om man i menigheten forbød kvinner å be og profetere, hvilket ikke engang skriftene forbyder. En sådan makt har jeg for min del aldri mottatt av Gud.»

I oktober 1916 publiserte han et stykke til bladet Skjulte Skatter med tittelen Kvinnens stilling i menigheten, der han blant annet skriver: «Nå hender det rett ofte at kvinnen er mer åndelig enn de tilstedeværende menn. Når hun da etter sitt lys holder en profetisk tale kan kanskje mannen lære meget av den.»

Denne tradisjonen er ført videre og fremholdes i dagens BCC. Kåre J. Smith uttrykker følgende til forfatter Kjell A. Bratli i boken Korsets vei – En fortelling om Smiths Venner fra 1995 (side 153): «Vi får vår andel, vi også, av menn som misforstår dette med underordnelse. Men vi tar et klart standpunkt mot all kvinneundertrykking. Skjer noe slikt, sier vi i fra og formaner vedkommende. Ingen mennesker skal ha makt over andre mennesker.»

Johan Oscar Smith så også i Paulus' brev at han også hadde kvinnelige medarbeidere.[41] Han var derfor ikke betenkt overfor dette.[42] I flere menigheter mente han at det var kvinner som hadde mest innsikt og visdom, og da var det gjerne dem han henvendte seg til.

På BCCs historiske senter, Forumsenteret, er det en egen utstilling med 15 kvinner som har betydd særlig mye for BCC gjennom tidene.

Misjon


BCC tror på Jesu misjonsbefaling, og har derfor drevet misjon helt fra begynnelsen av. Dette har ført til en verdensomspennende utbredelse med menigheter i over 65 land, og i alle verdensdeler. Kronologisk har misjonsarbeidet hatt fokus som følger:[43]

Når det gjelder «utsendte» misjonærer har det tradisjonelt sett vært en teltmakermisjon, dvs. at utsendingene tar seg regulært arbeid på stedet de kommer til, fremfor å være lønnet av sendermenigheten. Dette har også resultert i flere bedriftsetableringer i utviklingsland der man har brukt disse som et økonomisk fundament for misjonsarbeid. Noe av poenget med denne modellen er også at misjonærene skal motiveres på ideelt grunnlag, og ikke påvirkes av økonomiske fordeler.

BCC har hatt tradisjon for å yte humanitær hjelp via flere kanaler. I Tyskland har «Mission Alte Schule»[44] i flere årtier formidlet materiell bistand og kristen litteratur til titusenvis av adresser i land i fem verdensdeler, over hele Afrika, Øst-Europa, Sovjetsamveldet/Russland og Sør-Amerika m.fl. De har også mange steder bistått i opprettelse og drift av lokale bedrifter og tiltak.[45] I nyere tid ytes det i omfattende grad både materiell hjelp og arbeidskraft til steder over hele verden som vanskelig kan klare seg selv.[46]

Fra 1956 deltok BCC på Filadelfiabevegelsens alliansestevner i byen Leonberg i Syd-Tyskland. Bevegelsen innbød hvert år personer fra mange kristelige forsamlinger i Europa til å delta i et alliansestevne om Kristi gjenkomst. Disse stevnene kunne samle opptil 1500 deltakere, og BCC fikk taletid som alle andre. Deres personlige stil og vitnesbyrd[47] åpnet opp for en omfattende interesse for BCC i Europa.[48] BCC deltok på disse stevnene til midten av 70-årene. Og i denne perioden vokset det opp flere titalls menigheter både i Tyskland, Nederland, Sveits, Østerrike, Belgia, Frankrike og Storbritannia m.fl.

BCC har drevet misjonsarbeid bak jernteppet siden 50-tallet, både i Ungarn, Polen, Romania, Jugoslavia, Tsjekkoslovakia, Sovjetsamveldet, Ukraina] etc.[49] Da det var strengt forbudt med kristen virksomhet, ble kristen litteratur og annet humanitært materiell som kunne vekke mistanke om misjonsvirksomhet, ofte innbakt i vaskepulver og andre husholdningsvarer. misjonærene booket ofte inn på hotell sammen med andre turister, og under private besøk ble bilen ofte parkert godt skjult i utkanten av bebyggelsen. Under disse vanskelige forholdene var det vekkelse. De kom sammen til såkalte 'stevner' i privathusene, men var ytterst forsiktige. De kunne ikke slippe inn mer enn to og tre av gangen, og sangene ble sunget på lavt 'volum'. På 80-tallet kunne det være opp til 200 personer til stede i samme hus.

Sigurd Bratlie fengslet i Bagdad

Sigurd Bratlie regnes av mange som en av de største misjonærene i BCC.[50][51] Han hadde en omfattende misjonsvirksomhet i hele verden. Høsten 1978 ble han innbudt til Bagdad i Irak av egypteren og atomfysikeren Sobhi Youssef som han hadde truffet i Tyskland noen måneder før. Bratlie var på misjonsreise, hadde nylig vært i India, og var på vei til Egypt, da han tok innom sin nye venn Youssef i Bagdad[52], som var utdannet atomfysiker ved universitetet i Kairo, og hadde en stilling ved det prestisjetunge Al-Mustansiriya University.[53] Her drev han forskning og underviste den irakiske eliten i kjernefysikk. Når Bratlie kom, holdt de møter i Youssefs hjem på kveldstid i flere dager.[54] Det kom mellom 20 og 50 personer på disse møtene hver kveld. En kveld ble imidlertid alle møtedeltakerne arrestert av det irakiske politiet, noe som innledet en svært vanskelig tid for Bratlie, som da snart var 74 år. Han ble satt på glattcelle over lang tid, forhørt og truet. Han selv satt det hele i et større perspektiv, så det som en del av sin åndelige utdannelse, og sa senere med humoristisk snitt[55] "Så blir du kommandert med ansiktet mot veggen, bind for øyet, hva skal de nå? Da spørs det da. Det er en prøve altså, javel. … Kommer du til hvile, da kan de kommandere og greie akkurat som de vil. Så kan de også sette revolveren i panna på deg. Du vet de skyter ikke uten Gud vil". Bratlies fengslingsopphold resulterte i en økende interesse for BCCs budskap verden over. Men også i Norge ble det mye oppmerksomhet både i medier og hos de norske myndighetene, og selv kongen sendte et telegram til myndighetene i Irak med anmodning om frigivelse for Bratlie. Både Knut Frydenlund, Thorvald Stoltenberg og Finn Kristensen var senere på Brunstad for å lære BCC og stevnestedet bedre å kjenne.[56]

BrunstadTV og AktivKristendom.no

Siden mars 1998 har det i Brunstad Christian Church vært stor fokus på misjon gjennom TV-sendinger.[57] Disse sendes på flere språk verden over. I 2010 startet BCC den interne TV-kanalen Brunstad-TV som sender store deler av dagen og kvelden i hele Europa, Midtøsten og Nord-Afrika. Kanalen viser stort sett egenprodusert innhold.

BCC driver videre misjonsnettsiden «AktivKristendom» som er tilgjengelig på 15 språk.[58] I 2020 ble medievirksomheten overført til stiftelsen Bcc.Media Foundation. Stiftelsen er en del av BCC-forbundet.

Youth Exchange Program (YEP)

YEP er et frivillig internasjonalt utvekslingsprogram for ungdom mellom 18 og 25 år med tilhørighet til menigheten fra forskjellige deler av verden.[59] Formålet med YEP er ifølge BCC å gi ungdommene bedre kjennskap til menighetens trosgrunnlag og historie, gi opplæring i misjonsarbeid og menighetsliv, opplære i, og spre kunnskap om norsk språk og kultur, bidra til respekt og toleranse gjennom samarbeid i et multikulturelt miljø, og tilrettelegge for frivillig innsats på menighetens konferanser og prosjekter. YEP har et bredt spekter av undervisning og aktiviteter.[59]

Deltakere i YEP deltar på egne møter for ungdom, får bibelundervisning og har gruppearbeid i bibelstudier.

Organisasjon


Den norske foreningen Brunstad Christian Church ledes av et sentralt, selvsupplerende styre på tre, som per 2020 består av to menn og en kvinne. Hver lokalmenighet ledes av én tilsynsmann (forstander) eller flere menighetsforstandere som vanligvis ikke har en teologisk utdanning,[60] og hver menighet har sitt eget lokale styre. Menigheten har demokratiske prosesser i flere praktiske organer i sin organisasjon,[61] mens innsetting av forstandere samt bibelske eller åndelige spørsmål blir avgjort ved konsensus. BCC mener selv dette gir en bedre og grundigere saksprosess enn ved ren demokratisk avstemning. [62] Godkjenning av regnskaper og endring av vedtekter gjøres også ved konsensus, ved at hele menigheten skal godkjenne det enstemmig. Forstandere i BCC lønnes ikke.[7]

De vanligste vervene i en lokalmenighet er menighetsforstander, ungdomsleder, søndagsskoleleder og musikkleder, samt et stort utvalg av andre mer eller mindre praktiske oppgaver.

Brunstad Christian Church er tilknyttet et forlag, Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, med ansvarlig redaktør Sigurd Johan Bratlie, som i hovedsak utgir bøker og skrifter som er skrevet av fremtredende og historiske personer innen BCC. Smiths venners sentrale publikasjon er bladet Skjulte Skatter, som har kommet ut månedlig siden 1912.[7] I tillegg utgis Mandelblomsten, et blad rettet mot barn og unge.

Dugnad er en av de viktigste bærebjelkene i driften av menigheten lokalt og internasjonalt, og har lang tradisjon i BCC.

Mens det har vært betydelig medieoppmerksomhet rundt lederskapet i BCC, har det vært magrere med faglig tilnærming. I 2015 skrev Are Fjøsne en masteroppgave ved Det teologiske menighetsfakultet der tema var lederskap i Brunstad Christian Church. Han fant at ledelsen var nokså urokkelig når det gjaldt teologi, men at det i praktiske spørsmål var tilrettelagt for en desentralisert beslutningstakning ved at medlemmene i stor grad ble gitt mulighet til å ta del i beslutningsprosessene.[63]

Samarbeid med andre kristne


Da Johan O. Smith omvendte seg som ungdom, oppsøkte han flere kristne forsamlinger, men fant ingen som delte hans oppfatning av Bibelen. De kristne ledere han snakket med, ristet også på hodet av det de kalte vrangforestillinger. Da han lot seg døpe i en kristen forsamling fikk han dette vitnesbyrdet fra Erik A. Nordquelle som utførte dåpsritualet: «Deg, Smith, blir det aldri noe greie på».[5] Rundt 1910 hadde han et gryende samarbeid med Barrat i pinsebevegelsen, men var uenig med ham i deler av forkynnelsen, særlig rundt dette med at «syndelegemet blir borttatt ved Åndens dåp», noe Pinsebevegelsen senere har gått tilbake på.[64]

I mange år var forsamlingen fortsatt liten og fikk beskjeden oppmerksomhet i kristen-Norge. Dette endret seg brått på 1930-tallet i forbindelse med en vekkelseskampanje i Valdres, hvor blant andre den musikalske og karismatiske Elihu Pedersen trakk mengder av mennesker og særlig ungdom til vekkelsesmøter. I Bagn oppsto en skarp strid i bygda der både lensmann og prest med flere engasjerte seg. Oppmerksomheten spredte seg til sentrale kristne autoriteter og resulterte i en serie med meningsutvekslinger i avisene om «vranglæren disse smithevennene førte med seg». Elias Aslaksen holdt senere en rekke møter i Oslo og hadde flere disputter med ledere av andre dissentermenigheter. Dessuten møtte Sigurd Bratlie motbør fra flere av sine slektninger innen pinsebevegelsen.

Smiths Venner er såpass særpreget i sin lære at det ikke faller naturlig med samarbeide med de andre kirkesamfunnene.
– Asbjørn Svartvasmo, Prost i Trondenes Prosti, 1978[65]

I boken Sekter i søkelyset beskrev Sofus Anker-Goli i 1950 Smith-vennene som et sektvesen som brukte andre kristne forsamlinger som misjonsmark, og beskyldte dem for å så splittelse og spre vranglære blant andre kristne.[66] Blant Norsk Luthersk Misjonssamband ble det distribuert tydelige advarsler mot «smithianerne» og deres «uhyggelige villfarelse» i et skriv forfattet av skolestyrer Øyvind Andersen ved den kristne skolen Fjellhaug Misjonshøgskole i 1942.[67] Disse advarslene førte til at de som bekjente seg til Johan O. Smiths lære ble utestengt fra bedehus og forsamlingslokaler.[68] I 1990 vakte det reaksjoner i lokalsamfunnet at biskop Håkon E. Andersen nektet BCC å bruke Borre kirke under en begravelse.[69] Avgjørelsen ble forsvart av prost Astor Kvistad som samtidig proklamerte at Smiths Venners «fantasifulle idéer» sto så fjernt fra Den norske kirkes kristologi at de ikke skulle lyde i et vigslet kirkehus.[70][71]

De steile frontene medførte at BCC ble holdt utenfor økumenisk arbeid og samarbeid på tvers av kirkesamfunnene i Norge.[72][73] I 1989 ble det på årsmøtet fremmet et forslag til vedtektsendring i Frikirkerådet som ville ha gitt BCC muligheten til å bli tatt opp som medlem, men forslaget ble nedstemt.[74] Innad i BCC var det imidlertid ingen skuffelse over å ikke å bli tilbudt deltakelse i et slikt samarbeid, og isolasjonen fant sitt motstykke i forkynnelsen der man priste seg lykkelige over å være utskilt fra «den religiøse verden». Fra slutten av 1800-tallet var det hyppige offentlige ordskifter mellom statskirkelige og frikirkelige der man yndet å karakterisere motparten som den store skjøge,[75] og Sigurd Bratlie adopterte deler av denne retorikken da han skrev boken Bruden og Skjøgen og de siste tider.[76] Fra nøytralt religionsvitenskapelig hold har disse læremessige forskjellene blitt tonet ned.[77]

Utover 2000-tallet ble forholdet til andre kristne gradvis myket opp.[78] Blant annet samarbeider BCC med Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.[79] I 2016 ble tidligere styremedlem i BCC Bernt Aksel Larsen spaltist i den kristne avisen Vårt Land i spalten Fra sidelinjen, senere ble han avløst av Berit Hustad Nilsen som styreleder og informasjonsansvarlig. Trossamfunnets stevnesenter Oslofjord Convention Center har også blitt hyppig brukt av andre kristne bevegelser.[80]

I 2019 ble BCC tatt opp i Norges Kristne Råd som medlem med observatørstatus.[81]

Kritikk


Helt siden starten har Brunstad Christian Church blitt møtt med kritikk, både fra kristne miljøer og fra sekulært hold. Idag møter BCC fortsatt kritikk fra flere hold.

Det var en større konflikt på begynnelsen av 1990-tallet, da ca. 450 medlemmer forlot BCC.[82] Hovedårsaken var uenighet om hvem som skulle inngå i menighetens lederskap.[83]

Noen tidligere medlemmer har gjort seg bemerket gjennom å publisere kritiske utsagn om BCC. Blant disse er Alf Gjøsund og Johan Velten. Velten skrev i 2002 boken Ansatt av Gud - Et kritisk søkelys mot Smiths venner.[84] Alf Gjøsund har vært kritisk til Brunstad Christian Churchs teologi, og skildrer i sin bok Seier likevel den vanskelige prosessen med å skille sant fra usant i tankegodset han bar på.[85] Gjøsund ble senere redaktør for religion og debatt i den kristne avisen Vårt Land og har gitt BCC ros for det han har kalt «en stille revolusjon» på grasrotplan i bevegelsen hvor det er tatt et oppgjør med mange av de ytre særtrekk som i mange tiår hadde vært trossamfunnets kjennetegn utad.[86]

Litteratur


Brunstad Christian Church
Kritikere
Akademisk

Referanser


 1. ^ a b c Brunstad Christian Church. «Vår historie» (norsk). Brunstad.org. Besøkt 27. januar 2011. 
 2. ^ «Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja» . Statistisk sentralbyrå. 
 3. ^ Smithseffekten, A-magasinet, 22. juli 2011
 4. ^ Kåre J. Smith. Hyrde og profet ISBN 82-92493-13-1 «Johan O. Smith sa på sin 70 årsdag at han i all sin tjeneste hadde lagt vinn på å lede de enkelte personer i forbindelse med hodet, Kristus, og aldri samlet noen til sin egen person.»
 5. ^ a b Johan Oscar Smith: En forunderlig historie – del 2 Bernt Aksel Larsens blogg
 6. ^ En underlig familiehistorie, Grimstad Adressetidende, 24. februar 2007
 7. ^ a b c Heistø, Rigmor: Dette tror vi: et oppslagsverk over livssyns- og trossamfunn s. 173, Tyri, 1994, ISBN 8270890324
 8. ^ Kjell Arne Bratli. Seilas mot Himmelens Kyst
 9. ^ «Ditt lovede land – stevne i Israel» . Brunstad.org. Besøkt 27. januar 2011. 
 10. ^ «Den Kristelige Menighet har overtatt Vesle-Hauan». Sandefjords Blad. 3. oktober 1967. 
 11. ^ «Tinglyste eiendomsoverdragelser». Norges Handels og Sjøfartstidende. 11. januar 1973. 
 12. ^ «Handel med eiendommer i Stokke og Andebu». Sandefjords Blad. 7. juni 1956. 
 13. ^ Smith, Aksel J. (21. desember 1996). «Den Kristelige Menighet». Dagen. 
 14. ^ Røren, Ingunn (21. juli 1994). «Vil ha åndelig oppbygging - ikke ferie». Drammens Tidende. 
 15. ^ «Brunstad Christian Church» . Fylkesmann i Vestfold og Telemark. 
 16. ^ Geir Ove Fonn (8. januar 1997). «Kjente ikke til regler - gikk glipp av millioner». Vårt Land. 
 17. ^ «Kan ha tapt på Bolærne-salget» . Tønsberg Blad. 03.03.2005. [død lenke]
 18. ^ «Private Mossad for hire» . The New Yorker. 11. februar 2019. 
 19. ^ «Norsk journalist lurt til å hjelpe israelsk etterretningsagent med å sverte Smiths venner» . Vårt Land. 23. april 2019. 
 20. ^ a b c d e f «Vår tro» . Brunstad Christian Church. 
 21. ^ Paulus' andre brev til Timoteus 3,16-17: «Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.»
 22. ^ «Den nye sannheten om Smiths venner» . Vårt Land. 3. mai 2019. 
 23. ^ «menighetslivet» . www.Brunstad.org. 
 24. ^ Heistø, Rigmor: Dette tror vi: et oppslagsverk over livssyns- og trossamfunn s. 172, Tyri, 1994, ISBN 8270890324
 25. ^ Peters første brev 2,22 Bibel.no «Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn.»
 26. ^ «Peters andre brev, 1,4» . Arkivert fra originalen 28. januar 2012. 
 27. ^ «Efeserbrevet 4,6» . [død lenke]
 28. ^ Elias Aslaksen (1940). Kristus åpenbart i kjød. Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag.  «Sønnen var Faderen lik fra evighet av, og ved Sønnen var det at alle ting ble til. Kol. 1, 15-17. Men for å frelse oss, for å sone for vår synd, og for å bane en vei for oss like inn i helligdommen, gav han avkall på å være Gud lik, og ble i stedet «i alle ting sine brødre lik.» Hebr. 2, 17. I sine kjøds dager var han altså ikke lik Faderen, men lik sine brødre. Da han til slutt ble fullendt, Hebr. 5, 9 og 10, ble han igjen lik Faderen.»
 29. ^ Living Faith: The Truth about Smith's Friends; Lowell D. Streiker, Ph.D. s. 6
 30. ^ Geir Lie (2004). «Kristologien i Den kristelige menighet: en misforstått impuls fra Keswickbevegelsen?» (PDF). Refleks Publishing. Arkivert fra originalen (PDF) 25. mars 2009. 
 31. ^ «Menighetslivet - www.brunstad.org» . 
 32. ^ Kjell Arne Bratli Korsets vei – En fortelling om Smiths Venner, 1995, side 167
 33. ^ «Paulus' første brev til Korinterne, 14,16» . [død lenke]
 34. ^ Kjell Arne Bratli "Korsets vei - En fortelling om Smiths Venner", 1995, side 167
 35. ^ «Salmenes Bok 127,3» . [død lenke]
 36. ^ Living Faith: The Truth About Smith's Friends – Lowell D. Streiker, Ph.D. s. 4
 37. ^ «Outdoor Challenge» . Arkivert fra originalen 29. april 2011. Besøkt 8. februar 2012. 
 38. ^ «Brunstad-TV» . Besøkt 8. februar 2012. 
 39. ^ Kåre J. Smith. Hyrde og profet, side 86, ISBN 82-92493-13-1
 40. ^ Forumsenteret BCC, utstillingen: Kamp mot undertrykkelse.
 41. ^ «Paulus brev til Romerne, kap 16» . [død lenke]
 42. ^ Johan Oscar Smiths etterlatte brev Brev til Elias Aslaksen 16. januar 1916
 43. ^ «BCC – Vår historie» . Besøkt 7. februar 2012. 
 44. ^ «Mission Alte Schule» . Arkivert fra originalen 30. juni 2013. Besøkt 7. februar 2012. 
 45. ^ Kjell Arne Bratli "Korsets vei – En fortelling om Smiths Venner", 1995, side 213
 46. ^ «Til Ukraina for å jobbe» . Besøkt 7. februar 2012. 
 47. ^ «Mon hva det blir av denne mann? - Aslaksen i Leonberg» . Besøkt 7. februar 2012. 
 48. ^ Forumsenteret BCC, utstillingen: 'Leonberg'.
 49. ^ Forumsenteret BCC, utstillingen: 'Misjon i Øst-Europa'
 50. ^ «Sigurd Bratlie – En Guds apostel» . brunstad.org. Besøkt 7. februar 2012. 
 51. ^ Kåre J. Smith. Hyrde og profet, side 60, ISBN 82-92493-13-1
 52. ^ Forumsenteret BCC, utstillingen: 'Bratlie i Bagdad'.
 53. ^ Sørensen, Inge (9. februar 1979). «Ny ambassadør til Bratlie». VG. 
 54. ^ Kjell Arne Bratli "En Herrens Tjener" side 219, ISBN 82-91305-83-8, 2003
 55. ^ Kjell Arne Bratli "En Herrens Tjener", 2003, side 230, Bratlies tale på Brunstad når han kom tilbake
 56. ^ Kjell Arne Bratli "En Herrens Tjener", 2003, side 241, Politikere på besøk
 57. ^ «Profetisk satsing på satellitt-TV» . brunstad.org. 17. juli 2010. Besøkt 4. februar 2011. 
 58. ^ «AktivKristendom - Om oss» . 
 59. ^ a b «YOUTH EXCHANGE PROGRAM» . bcc.no. Besøkt 4. juli 2018. 
 60. ^ «Menighetslivet» . Brunstad Christian Church. Besøkt 4. februar 2011. 
 61. ^ «Med demokratisk flertall inn i fremtiden» . brunstad.org. Besøkt 23. juli 2012. 
 62. ^ Steinar Moe & Kåre J. Smith (2007). De skal støtes ut. REFLEX-Publishing. ISBN 82-996599-5-7.  [Side 197 - 200]
 63. ^ Fjøsne, Are: Lederskap i Brunstad Christian Church , Det teologiske menighetsfakultet, 2015
 64. ^ Gjermund Kvamme. «Pinsevekkelsen i det 19 århundre» . vekterropet.com. Arkivert fra originalen 1. februar 2014. Besøkt 26. februar 2012. 
 65. ^ Fra bispedømmets eldste kirke til «Den hellige familie», Nordlys, 9. juni 1978
 66. ^ Anker-Goli, Sofus: Sekter i Søkelyset , s. 105-125, Bergen: Sambåndet, 1950
 67. ^ Rundskriv av Øyvind Andersen, Fjellhaug Misjonshøgskole «Derfor er det en uhyggelig villfarelse når smithianerne hevder troen som forutsetning for å gjøre lovgjerninger eller definerer den som å bestå i å gjøre lovgjerninger. Etter Guds ord står det å tro og det å gjøre lovgjerninger i den skarpeste motsetning til hverandre.»
 68. ^ Follesø, Thomas: Askøy samskipnad av N.L.M. gjenom 50 år, 1912-1962, s. 80-81
 69. ^ «Ble nektet Borre kirke». Gjengangeren. 10. januar 1990. 
 70. ^ «Kirkehuset og kirkens kristus-tro». Gjengangeren. 16. januar 1990. «Forhåpentligvis sto det tydelig for de fleste av leserne hvor stor avstanden er fra disse fantasifulle ideer og over til den bekjennelse til Kristus og frelsen som kristenheten til alle tider har gjenfunnet i Den hellige skrift.» 
 71. ^ «Reaksjoner på avvisningen i Borre kirke». Gjengangeren. 22. januar 1990. «Endelig nevnte prosten at kapellet, som kommunalt lokale, er åpent for alle forsamlinger, også Jehovas Vitner som ved siden av Smiths Venner er de som står fjernest fra kirken i Kristus-læren.» 
 72. ^ Statskirken og dissentere samles på Park Hotel til konferanser, Sandefjords Blad, 10. mars 1963 «Sekter som Jehovas Vitner, Mormonerne, Smiths Venner og adventistene skal ikke delta.»
 73. ^ Hamars største felleskirkelige arrangement, Hamar Arbeiderblad, 15. november 1989 «Avstanden til Den katolske kirke, Adventistene og Smiths Venner er åpenbart for stor til at det har falt seg naturlig å tilby disse en plass i selskapet.»
 74. ^ Kirken må være med på Lillehammer-OL, Fædrelandsvennen, 15. februar 1989 «Årsmøtet avviste et lovendringsforslag om å stryke ordet «evangelisk» fra lovene. Det betyr at katolske kirkesamfunn, adventister, Smiths Venner og en del andre mindre grupperinger og menigheter fortsatt ikke kan søke om medlemskap.»
 75. ^ En flom av vrede ord , Nordlands Avis, 17. oktober 1917 (Nasjonalbiblioteket)
 76. ^ Bratlie, Sigurd: Bruden og skjøgen og de siste tider Skjulte Skatters Forlag, 1945, ISBN 8291305633
 77. ^ Smiths venner og utstøtelse forskning.no
 78. ^ BCC og andre kristne Verdidebatt
 79. ^ Nasjonal konferanse om seksuelle overgrep Brunstad Christian Church
 80. ^ LED 15 Pinsebevegelsen i Norge
 81. ^ «Brunstad Christian Church inn i NKR» . Norges Kristne Råd. 
 82. ^ Kjell A. Bratli Korsets Vei 1995, ISBN 82-91305-23-4, side 205
 83. ^ Kjell A. Bratli Korsets Vei 1995, ISBN 82-91305-23-4, side 201 – 205
 84. ^ Johan Velten (2002). Ansatt av Gud, et kritisk søkelys på Smiths venner. Genesis. ISBN 978-82-476-0249-2.  [En kritisk betraktning av Brunstad Christian Church, skrevet av et tidligere medlem som forlot bevegelsen i 1972]
 85. ^ Alf Gjøsund (2004). Seier likevel. Lunde. ISBN 9788252045963.  [En kritisk betraktning av Brunstad Christian Churchs teologi]
 86. ^ En sjanse til Smiths venner Verdidebatt

Eksterne lenker

Kategorier: Brunstad Christian Church


Dato: 17.01.2021 04:07:05 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke nowiki.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.